Bilder

Barnefestival

Barnefestival

23-11-2016 15:05 CET

Riddu siida

Riddu siida

23-11-2016 15:05 CET

The famous Riddu-atmosphere

The famous Riddu-atmosphere

23-11-2016 15:05 CET

Barnefestival

Barnefestival

23-11-2016 15:05 CET

Nuorat/ungdom/Youth

Nuorat/ungdom/Youth

23-11-2016 15:05 CET

Nuorat/ungdom/Youth er en ungdomscamp som arrangeres hvert år.

Internasjonal urfolksfestival

Internasjonal urfolksfestival

23-11-2016 15:05 CET

Utendørs festival

Utendørs festival

23-11-2016 15:05 CET

Festivalsjef Karoline Trollvik

Festivalsjef Karoline Trollvik

23-11-2016 15:05 CET

Fest

Ungdomskonsert

Ungdomskonsert

23-11-2016 15:05 CET

Grønlandsk maskedans

Grønlandsk maskedans

23-11-2016 15:05 CET