Nyheter

06-10-2015 12:00 CEST EUPRERA 2015 ​Organisasjoner i dag opplever sterkere press fra samfunnet enn tidligere. Dette påvirker etterspørselen etter en kompleks forretningsforståelse hos kommunikatører.