Blogginnlegg

The SCIM standards just grew up to become RFC's

30-09-2015 09:53 CEST Technology neXus Integrity and simplicity for both users and IT-departments just took a huge step forward on the Internet. The SCIM specifications, System for Cross-Domain Identity Management, are now published as publications by the Internet Engineering Taskforce (IETF) as RFC7643 and RFC7644. At neXus we are super proud because we have been playing a key part of the specifications.

Verdsetter markedet fornøyde medarbeidere?

17-02-2014 07:15 CET Great Place to Work Utnytter markedet offentlig tilgjengelig informasjon om fornøyde medarbeidere? Det er gjort en rekke studier som forsøker å vise at det er en sammenheng mellom fornøyde medarbeidere og økonomisk gevinst. Nå har det endelig blitt gjort en empirisk kvantitativ studie ved Wharton School, University of Pennsylvania, som har sett på dette i et nytt perspektiv.