Pressemeldinger

Enighet om normaltariffen

Enighet om normaltariffen

25-06-2019 12:09 CEST
- Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har fått på plass helt nødvend...

​Staten innfrir ikke egne mål

​Staten innfrir ikke egne mål

09-05-2019 17:17 CEST
Med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil ikke staten klare å innfri egen måls...

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

18-01-2019 13:58 CET
Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig lede...

- Det flommer penger til flomsikring

- Det flommer penger til flomsikring

08-10-2018 11:23 CEST
Regjeringen foreslår å sette av 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjett...

Pressemelding - Haster meget!

Pressemelding - Haster meget!

24-07-2017 21:30 CEST
Nettstedet www.aldrimer.no har i dag publisert rapporten "Strukturstudie Heimevernet," ...

Ambisiøst mål for mindre bruk av antibiotika

Ambisiøst mål for mindre bruk av antibiotika

07-01-2016 10:01 CET
Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30...

Sykehusplan med uforløst potensial

Sykehusplan med uforløst potensial

20-11-2015 17:25 CET
Regjeringen peker på mange store utfordringer ved fremtidens sykehustilbud, men har for...

Helseløftet uteblir

Helseløftet uteblir

07-10-2015 16:51 CEST
- Regjeringen burde gått enda lenger for å ruste helsetjenesten for fremtiden, sier pre...

Regjeringens kamp mot søndagsfri

Regjeringens kamp mot søndagsfri

01-04-2015 12:00 CEST
​Regjeringen har nå lagt fram to forslag om søndagsåpne butikker. Enten skal det være e...

Lederne deltar i den politiske streiken 28. januar

Lederne deltar i den politiske streiken 28. januar

09-01-2015 16:49 CET
Oslo: Organisasjonen Lederne har i dag varslet arbeidsgiverorganisasjonene om at organi...