Blogginnlegg

20-04-2012 15:08 CEST Veidekke ASA God informasjon om Veidekke-aksjen og driften er noe vi bruker mye tid og krefter på i konsernet, og denne uken lanserte vi årsrapporten og samfunnsrapporten for 2011 på nettet. Jeg vil gratulere alle dere som har jobbet med utarbeidelsen av rapportene med en flott innsats.

14-04-2011 14:16 CEST Veidekke ASA 2010 ble et forløsende år – konjunkturpilene snudde og peker endelig oppover igjen. Veidekke leverte gode resultater og videreutviklet organisasjonen. Når vi nå lanserer vår viktigste rapport – årsrapporten, har vi valgt å bruke samferdselsprosjektet E18 Sky-Langangen som ramme for historien om hvordan vi jobber i Veidekke og hvordan vi skaper verdier i samspill med andre.

21-04-2010 20:20 CEST Veidekke ASA Årsrapporten er vår viktigste rapport. Både fordi den sammenfatter året som er gått, men også fordi den tegner et bilde av året som kommer. Det er med andre ord en rapport vi skal og kan måle oss på.