Bilder

Utvikling av adopsjonskostnadene og adopsjonsstøtten 1992 - 2015.

09-10-2014 13:57 CEST Adopsjonsforum Denne grafiske fremstillingen viser hvordan adopsjonskostnadene har økt kraftig de siste årene pga. få adopsjoner. Adopsjonsstøtten fra det offentlige dekker en stadig lavere andel av kostnadene ved å adoptere.

Øyvind Bakke Reier

08-10-2014 16:55 CEST Adopsjonsforum Øyvind Bakke Reier, styreleder i Adopsjonsforum.

Tidlig matglede på Geitmyra matkultursenter

19-03-2014 13:18 CET Geitmyra matkultursenter for barn

Undring - INSPIRIA science center

12-03-2014 12:25 CET INSPIRIA science center

Undring under kunnskapskonkurransen FLL - INSPIRIA sc

12-03-2014 12:25 CET INSPIRIA science center

Barns nysgjerrighet - utstilling INSPIRIA sc

12-03-2014 12:25 CET INSPIRIA science center

Undring jenter - utstilling INSPIRIA sc

12-03-2014 12:25 CET INSPIRIA science center

Bestefar og barn på INSPIRIA sc

12-03-2014 12:25 CET INSPIRIA science center

Gjensidigestiftelsen logo

06-03-2014 10:33 CET Gjensidigestiftelsen

Astrid Grydeland Ersvik

03-03-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Astrid Grydeland Ersvik, leder for Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund. Gruppen har siden tidlig 2000-tall arbeidet for en bedret helseoppfølging av adopterte.