Bilder

Andrew Hannevik, informasjonssjef Frelsesarmeen, ved julegryta

20-01-2015 06:00 CET Frelsesarmeen

Julegryta i Bodø. Illustrasjon.

20-01-2015 06:00 CET Frelsesarmeen

Utvikling i adopsjonsstøtten 1992-2015

14-01-2015 11:16 CET Adopsjonsforum Her er en oversikt over utviklingen i adopsjonsstøtten og adopsjonskostnadene (for adopsjoner gjennom Adopsjonsforum) fra 1992 til 2015. Kostnadene for 2014 er per publiseringsdato ikke avklarte.

Utenlandsadopsjoner til Norge 1972-2014

07-01-2015 07:00 CET Adopsjonsforum Statistikk over utenlandsadopsjoner fordelt på norske adopsjonsforeninger.

Utenlandsadopsjoner fra 1995-2014

07-01-2015 07:00 CET Adopsjonsforum Statistikk over utenlandsadopsjoner fordelt på hver av de norske adopsjoneforeningene.

Utenlandsadopsjoner til Norge 2000-2014

07-01-2015 07:00 CET Adopsjonsforum Statistikk over det totale antallet utenlandsadopsjoner til Norge siden 2000.

Ankomne barn 2005-2014 per forening

07-01-2015 07:00 CET Adopsjonsforum Statistikk over ankomne barn gjennom utenlandsadopsjon, fordelt på hver av de norske adopsjonsforeningene.

Fra ungdommen_Skjermkopi 3

18-12-2014 14:08 CET Cappelen Damm Fra ungdommen_Skjermkopi 3

Fra ungdommen_skjermkopi 2

18-12-2014 14:08 CET Cappelen Damm Fra ungdommen_skjermkopi 2

Fra ungdommen_skjermkopi 1

18-12-2014 14:08 CET Cappelen Damm Fra ungdommen_skjermkopi 1