Pressemeldinger

Frelsesarmeen holder gryta kokende

25-11-2015 06:15 CET Frelsesarmeen For 115. år på rad setter Frelsesarmeen ut sine julegryter. I år finner du 180 gryter landet over.

Nye adopsjonsregler: Likekjønnede par kan adoptere fra Colombia

20-11-2015 12:59 CET Adopsjonsforum Endelig kan Adopsjonsforum bekrefte at likekjønnede par i Norge kan adoptere fra Colombia! Vi gleder oss på vegne av alle som nå får nye muligheter til å stifte familie.

Rapportering kring rusmedel – fakta, känslor och sensation

06-11-2015 07:53 CET Nordens Välfärdscenter Fakta om rusmedel ska kunna förmedlas på ett korrekt sätt utan att vara moraliserande. Vi måste acceptera att man börjar dricka alkohol för att det är roligt men det som gör drickandet roligt kan också leda till någonting negativt. Ju mer människor vet, desto bättre val kommer de att göra. Det konstaterade programledaren Ole André Sivertsen på Nordens Välfärdscenters turné "Missbruk av fakta?"

Espira ønsker en forskningsbasert rammeplan for barnehagen

26-10-2015 21:05 CET Espira Administrerende direktør Marit Lambrechts i Kunnskapsbarnehagen Espira, som blant annet har bakgrunn som forsker, vil tirsdag 27.10 utfordre statsråd Torbjørn Røe Isaksen på hvordan barnehageforskningen kan gjøres praksisnær og relevant for sektoren.

26-10-2015 09:41 CET Høgskolen i Oslo og Akershus Barnehagetilbudet til barn under 3 år har en rekke svakheter og kvaliteten varierer fra barnehage til barnehage.

FN-sambandet ønsker nasjonal handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene

23-10-2015 17:14 CEST FN-sambandet En Fafo-rapport som ble debattert under markeringen av FN-dagen fredag, påpeker at politisk vilje og nasjonal oppfølging av FNs bærekraftsmål er nøkkelen til å lykkes.

Særavtale med Hovedtillitsvalgte etableres i Espira Gruppen AS

23-10-2015 13:59 CEST Espira Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen er enige om en Særavtale i Espira Gruppen AS. Særavtalen innebærer at det etableres et partsforhold i bedriften og at det velges en Hovedtillitsvalgt fra hvert av forbundene. Espira er medlem av PBL og særavtalen bygger på tariffavtalen som er inngått mellom partene

Når familielivet ikke blir som du hadde tenkt

14-10-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum Noen adoptivfamilier opplever at barna har utfordringer med sosialt samspill, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet eller andre typer atferdsproblematikk. De norske adopsjonsforeningene inviterer til temakveld om disse utfordringene.

Adopsjonssøkere får reduserte kostnader

09-10-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å øke adopsjonsstøtten fra årets nivå på kr 88 370 til kr 90 068. Dette er en økning på litt over 1,9 prosent.

140 millioner barn i verden drikker skolemelk

29-09-2015 08:43 CEST Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) ​Onsdag 30. september markeres Verdens skolemelkdag i 30 land for 16. gang. I Norge har oppslutningen om skolemelkordningen sunket, mens i andre land er skolemelken grunn nok i seg selv til at barna går mange kilometer for å komme på skolen.