Pressemeldinger

Rike barn sparer minst

14-08-2014 07:15 CEST Nordea Bank Norge ASA Det er barna som har foreldre med en samlet inntekt under 500.000 kroner som er flinkest til å spare, viser en undersøkelse gjort for Nordea.

Norsk professor gjenvalgt til FNs barnekomité.

30-06-2014 15:09 CEST FN-sambandet - FN-sambandet gratulerer Kirsten Sandberg med gjenvalget. Hun er en autoritet på barns rettigheter og vi ønsker henne lykke til videre i det viktige arbeidet FNs barnekomité gjør, sier generalsekretær Kari Solholm.

– Som å delta på en fødsel og samtidig ha Norsk Tipping på tråden

06-06-2014 08:00 CEST Adopsjonsforum Det uttaler Kristoffer Hopsdal om det å bli adoptivfar i TVNorges nye serie: «Ønskebarn». Serien, som omhandler internasjonal adopsjon, har premiere høsten 2014.

30-05-2014 20:47 CEST Foreldrekompetanse og Famlab Så lenge hun kan huske har Marie Kronquist hatt en spesiell interesse for personlig og spirituell utvikling. Hun synes derfor det er et privilegium å få jobbe med mindfulness, yoga og meditasjon. Det er et arbeid som handler om å skape velvære, ro og bevissthet.

Välfärd i fokus för Magasin 2014

27-05-2014 11:16 CEST Nordens Välfärdscenter Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

Beskytt eiendommen, overvåk ikke barna

22-05-2014 18:07 CEST Mindmancer AB Skan-kontroll presenterte Mindmancers unike og personvernvennlige kamerasystem i Norge under konferanse og fagmessen ”Barnehage 2014”. Beskyttelse av barns integritet når intelligent kameraovervåking benyttes er en viktig del av konseptet «mykt vakthold». Erfaring viser at konseptet reduserer kostnader relatert til hærverk og skadeverk med 80-90 prosent for barnehager og skoler.

Bedre skolemiljø, for elever og lærere. Erfaringer med Problemløsning Gjennom Samarbeid fra Haninge kommune.

01-05-2014 16:47 CEST Foreldrekompetanse og Famlab I februar arrangerte Famlab Norge et svært vellykket seminar med Ross Greene. En av de som deltok på kurset er skolepsykolog Tuija Lehtinen fra Haninge kommune i Sverige. Hun sier at vi må bli bedre i stand til å skape et skolemiljø hvor alle elever kan lære, og føle seg trygge. I Haninge kommune har de derfor besluttet at PGS skal innarbeides i alle 16 rektorområder i kommunen.

Velkommen till vår stand under mediadagene i Bergen 7-9 mai

30-04-2014 16:14 CEST Nordens Välfärdscenter VI VIL ØKE SYNLIGHETEN OCH NYANSERE FRAMSTILLINGEN I MEDIA AV PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Personer med nedsatt funksjonsevne fåt mindre omtale i media i dag enn for 20 år siden. Den dekningen som finnes innehålder ofte gammeldags språkbruk, stereotyper och overdriven fokus på funkjonsnedsettelse og personlig tragedie. Det er for lite fokus på personen som sådan.

11-04-2014 09:32 CEST Nordens Välfärdscenter Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

08-04-2014 12:25 CEST Nordens Välfärdscenter När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.