Eventer

Konjunkturrapport - presentasjon

05-09-2014 10:46 CEST Veidekke ASA Tema er konjunkturutsikter for BAE-markedet i Skandinavia Presentasjonen holdes i Veidekkes lokaler, Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo kl. 12.30 og det serveres lunch fra kl. 12. Påmelding til presentasjonen kan sendes Anita Pettersen, anita.pettersen@veidekke.no eller tlf. 996 45 414 innen onsdag 10. september. Konjunkturrapporten som blir lagt frem under seansen vil bli tilgjengelig på ...

Tid: 15-09-2014, 12:30 - 14:00
Sted: Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo