Kontaktpersoner

Christian Birkeland

HAGE CREW

HAGE CREW

Alexander Mikalsen
Hans Peter Aandstad
Lars Nyhaugen
Jonni Harrius
Magnus Stendal
Alice Bergfall

A/S Norske Shell Alice Bergfall er rådgiver innen kommunikasjon og samfunnsansvar; for Shells oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet i Norge. Bergfall er mediekontakt for forretningsområdene distribusjon, salg og markedsføring og har kontorsted i Kristiansund og Oslo.

Anna Kristell