Kontaktpersoner

Magnus Stendal
Alice Bergfall

A/S Norske Shell Alice Bergfall er rådgiver innen kommunikasjon og samfunnsansvar; for Shells oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet i Norge. Bergfall er mediekontakt for forretningsområdene distribusjon, salg og markedsføring og har kontorsted i Kristiansund og Oslo.

Anna Kristell
Alexander Øksenberg
Kjetil Horneland
Øyvind Frøland

SYSE AS

Christian Mide
Jørgen Færevaag