Kontaktpersoner

Astrid Bjerke Lund

Oslotech AS Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, og jobber for mer næringsvekst ut av forskningsresultater og kunnskapsmiljøene ved Gaustadbekkdalen.

Marcus Johnsen

Sporty Transport og Budservice AS Marcus Johnsen har vært Daglig Leder i Sporty siden august 2010. I denne perioden har Sporty vokst til å bli blant Østlandets absolutt ledende bedrifter innen bud/ekspressmarkedet for varetransport, enten det handler om a til b-leveranser med varebil eller daglig distribusjon med lastebiler. I 2010 omsatte Sporty for ca 14 mNOK. I 2015 omsetter bedriften for 65 mNOK.

Hege Tollerud
Marit Høvik Hartmann
Lars Willner
Jan Terje Nikolaisen
Georg Nesset