Bilder

Rusline

Rusline

28-04-2016 12:15 CEST

Fotokreditering: RusLine

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 20:48 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Brotilknyttet gate ved Pir Nord. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 20:45 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner ny passasjerstrøm for innlandspassasjerer. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 20:42 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Thorgeir Landevaag, Tom Cato Karlsen og Ketil Solvik-Olsen i Pir Nord. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 20:40 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Presseomvisning i Pir Nord. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 19:55 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Fra venstre: Konsernsjef Dag Falk Petersen i Avinor, samferdselsminisster Ketil Solvik-Olsen, statssekretær Tom Cato Karlsen og lufthavndirektør Øyvind Hasaas. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 19:54 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foran Pir Nord. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 19:53 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Her fra Pir Nord. Foto: Avinor Oslo Lufthavn

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

Nye Oslo Lufthavn åpner om ett år

27-04-2016 19:52 CEST

Onsdag 27. april 2016 var det ett år til nye Oslo Lufthavn offisielt åpner. Foto: Avinor Oslo Lufthavn