Pressemeldinger

01-03-2013 13:56 CET FNs høykommissær for flyktninger UNHCR Almost two months on in Mali from the French intervention, UNHCR is continuing to see large numbers of internally displaced people, while in surrounding countries the numbers of refugees are still high and in some cases increasing. Despite improvements to the security situation in some areas, fear of returning home remains widespread.

28-02-2013 13:00 CET FNs høykommissær for flyktninger UNHCR UN High Commissioner for Refugees António Guterres on Wednesday 27 February warned that a “moment of truth” was approaching in Syria and that the international community must not allow the situation to deteriorate further.

22-02-2013 13:35 CET FNs høykommissær for flyktninger UNHCR UNHCR is concerned about a rising numbers of deaths in the Indian Ocean involving people fleeing their countries for safety and better lives elsewhere. This includes many Rohingya from Myanmar.

15-02-2013 15:52 CET FNs høykommissær for flyktninger UNHCR In South Sudan UNHCR is seeing a large number of Hepatitis E cases in refugee camps near the border with Sudan. Hepatitis E is in endemic in the region, but among refugees has contaminated 6,017 people and led to 111 deaths since July, according to figures compiled by UNHCR, the South Sudanese government, and the World Health Organization (WHO).

20-12-2011 15:07 CET AstraZeneca Flere papirløse migranter får hjelp i året som kommer takket være en julegave fra legemiddelfirmaet AstraZeneca og deres prosjekt rettet mot barn og unge. Helsesenteret for papirløse migranter mottok også tirsdag Amnestyprisen 2011.

29-11-2011 12:07 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Hvis du er oppgitt som referanse i en søknad om visum eller oppholdstillatelse, kan du nå bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale gebyr for søkeren på nettet.

28-11-2011 10:57 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), UDIs avtale med Hoff Eiendom om drift av Sagvåg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere utgår 30.04.2012.

21-11-2011 12:43 CET Justis- og politidepartementet Justisdepartementet vil intensivere innsatsen i returarbeidet i 2011 og øker måltallet for tvangsreturer av utlendinger fra 4 600 til 4 700. Samtidig skal det gjennomføres flere soningsoverføringer for å dempe presset på kriminalomsorgen.

15-09-2011 09:43 CEST Justis- og politidepartementet Regjeringen vil ikke gå videre med planene om å opprette egne retursentre for personer med endelig avslag. Et nødvendig antall retursentre vil være uforholdsmessig mye dyrere å drive enn ordinære mottak. Derfor vil Regjeringen satse på andre tiltak både i og utenfor Norge, som kan bidra til retur til hjemlandet.

10-06-2011 15:32 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),