Pressemeldinger

10-12-2010 17:36 CET Utlendingsdirektoratet (UDI),

10-12-2010 17:35 CET Utlendingsdirektoratet (UDI),

08-12-2010 13:28 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Totalt har det i år kommet nesten 7 000 færre asylsøkere enn på samme tid i fjor. - I år har det i snitt kommet noe over 800 asylsøkere i måneden. I fjor kom det over 1 400 i snitt. Det viser hvor raskt asyltallene har falt, sier direktør Ida Børresen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

07-12-2010 09:42 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Vi jobber med å forbedre nettsidene våre, og vil gjerne ha dine meninger om hvordan UDIs nettsider kan bli bedre. Vi setter derfor stor pris på om du vil sette av fem minutter til å svare på en spørreundersøkelse om UDI.no.

06-12-2010 17:29 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Hele politi-Norge har nå tatt i bruk Søknad på nett, en selvbetjeningsløsning der søkerne kan registrere søknader om opphold i Norge via Internett.

06-12-2010 17:27 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Til tross for kulde og stans på T-banen var det god oppslutning om UDIs andre informasjonsmøte om familieinnvandring 1. desember. Alle fikk muligheten til å snakke med saksbehandlere som stilte opp for å svare på spørsmål.

06-12-2010 12:31 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Antallet asylsøkere med avslag som reiser hjem med frivillig retur er høyere enn antallet som tvangsreturneres. Det viser en historiske gjennomgang av arbeidet med frivillig retur.

02-12-2010 09:28 CET Justis- og politidepartementet Norge har inngått en samarbeidsavtale med European Migration Network (EMN). Deltakelsen forventes å gi bred informasjon om utviklingen i europeisk flyktning- og migrasjonspolitikk.

01-12-2010 14:11 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned flere plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Årsaken er at det kommer færre unge asylsøkere til Norge.

01-12-2010 08:46 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Fra 15. desember innføres det visumfrihet overfor borgere av Bosnia-Hercegovina og Albania som innehar biometriske pass. Det betyr at borgere fra disse landene kan reise på korttidsbesøk opp til 90 dager til Norge.