Pressemeldinger

20-12-2011 15:07 CET AstraZeneca Flere papirløse migranter får hjelp i året som kommer takket være en julegave fra legemiddelfirmaet AstraZeneca og deres prosjekt rettet mot barn og unge. Helsesenteret for papirløse migranter mottok også tirsdag Amnestyprisen 2011.

29-11-2011 12:07 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Hvis du er oppgitt som referanse i en søknad om visum eller oppholdstillatelse, kan du nå bekrefte opplysninger, registrere tilleggsopplysninger og betale gebyr for søkeren på nettet.

28-11-2011 10:57 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), UDIs avtale med Hoff Eiendom om drift av Sagvåg statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere utgår 30.04.2012.

21-11-2011 12:43 CET Justis- og politidepartementet Justisdepartementet vil intensivere innsatsen i returarbeidet i 2011 og øker måltallet for tvangsreturer av utlendinger fra 4 600 til 4 700. Samtidig skal det gjennomføres flere soningsoverføringer for å dempe presset på kriminalomsorgen.

15-09-2011 09:43 CEST Justis- og politidepartementet Regjeringen vil ikke gå videre med planene om å opprette egne retursentre for personer med endelig avslag. Et nødvendig antall retursentre vil være uforholdsmessig mye dyrere å drive enn ordinære mottak. Derfor vil Regjeringen satse på andre tiltak både i og utenfor Norge, som kan bidra til retur til hjemlandet.

10-06-2011 15:32 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

08-06-2011 14:51 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Vi endrer åpningstidene våre, både hos Opplysningstjenesten og i Servicesentret vårt.

07-06-2011 09:46 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Utvalget som har vurdert organisering og rammer for tilbudet til asylsøkere i Norge har overlevert sin rapport til Justisdepartementet. Utvalget anbefaler en videreføring av dagens mottaksmodell med noen justeringer.

27-05-2011 13:49 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

27-05-2011 09:58 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Justisdepartementet har endret utlendingsforskriften slik at det blir enklere for asylsøkere å delta i frivillig arbeid.