Pressemeldinger

05-05-2011 11:36 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

04-05-2011 15:51 CEST Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Migrasjons- og velferdsutvalgets leder Grete Brochmann overleverer tirsdag 10. mai kl 13 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil også være tilstede.

03-05-2011 17:13 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

03-05-2011 11:46 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Den norske ambassaden i Asmara (inkludert visumseksjonen) har tekniske problemer, og vil dessverre ikke være operativ i perioden fra 1. til ca. 12. mai 2011. Vi beklager de ulemper dette medfører for søkerne.

27-04-2011 16:32 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

27-04-2011 09:16 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), I løpet av ettermiddagen 26. april vendte en del av gruppen tilbake til transittmottaket på Torshov. De tok seg inn i et oppholdsrom og nektet å fjerne seg. Utover kvelden forlot de oppholdsrommet etter at politiet gjorde de klart at de ellers bli fjernet.

19-04-2011 16:45 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

19-04-2011 08:47 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Torsdag 12. mai åpner vi dørene fra kl 14.00 til 17.00. Alle som vil vite mer om UDI er velkommen til å snakke med oss, eller til å høre på foredrag om aktuelle temaer vi arbeider med. Velkommen!

15-04-2011 12:18 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

12-04-2011 17:00 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Hvis inntekten til den du søker familieinnvandring med, ikke var høy nok i ligningsoppgjøret for 2009, kan dere legge ved selvangivelsen for 2010.