Pressemeldinger

Endringer i den innledende asylsaksbehandlingen

28-12-2010 08:57 CET
Regjeringen har vedtatt å gjennomføre endringer i den innledende asylsaksbehandlingen -...

UDI overtar oppgaver fra politiet

27-12-2010 15:30 CET
Utlendingsdirektoratet (UDI) skal overta politidistriktenes behandling av søknader om o...

Slipper å vente i kø

23-12-2010 14:05 CET
- Dette var behagelig. Det er lettere å komme hit med kone og små barn når vi vet at vi...

Sletting av fingeravtrykk

21-12-2010 16:30 CET
Fra 1. januar 2011 vil adgangen til å beholde registrering av fingeravtrykkene til uten...

Returdirektivet Stortinget vedtok 17. desember at EUs returdirektiv skal gjennomføres i norsk rett.

20-12-2010 09:48 CET
De norske lovendringene, som trer i kraft 24. desember, omfatter blant annet en strenge...

Innstramninger i reglene for utvisning

20-12-2010 09:47 CET
På grunn av Schengen-samarbeidet gjennomføres EUs returdirektiv i norsk rett. Lovendrin...

Regelendring for familieinnvandring med barn født i Norge

16-12-2010 17:16 CET
Reglene for familieinnvandring er endret. Som hovedregel stiller vi nå ikke krav til øk...

Moskva vil bare ha nettsøknader

13-12-2010 15:42 CET
- De som skal søke om visum og oppholdstillatelse i Norge, bør bruke løsningen Søknad p...

Søknad om oppholdstillatelse på nett

13-12-2010 09:16 CET
Utlendingsdirektoratet (UDI), politiet og Utenriksdepartementet ved de norske utenrikss...