Pressemeldinger

05-04-2011 15:34 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Polen fremdeles på topp Om lag 56 000 utenlandske borgere var registret eller hadde tillatelse som arbeidstaker i Norge i 2010. Nesten 23 000 av dem kom fra Polen.

04-04-2011 15:57 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned 60 plasser for enslige mindreårige asylsøkere.

04-04-2011 15:49 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), På grunn av den siste tids hendelser i Jemen og den ustabile sikkerhetssituasjonen i landet, har UDI i dag besluttet å stanse tvangsreturer til Jemen.

04-04-2011 15:48 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), 1322 personer har søkt om sommerjobb i UDI. Kun 57 vil få tilbud om jobb.

31-03-2011 08:52 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Et år med endringer og fornyelser Ny utlendingslov, moderne elektroniske løsninger, færre asylsøkere og nedleggelser av mottaksplasser preget 2010. I årsrapporten finner du tall og fakta om alle våre arbeidsområder.

28-03-2011 15:51 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Som et ledd i satsningen på retur og innføringen av retursentre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) utlyst en konkurranse for kvalifiseringstiltak for asylsøkere med avslag.

24-03-2011 16:16 CET Utlendingsdirektoratet (UDI),

23-03-2011 14:24 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Asylsøkerne ved Drevsjø statlige mottak og bosatte flyktninger i Engerdal kommune holdt kakelotteri til støtte for tsunamiofrene i Japan.

21-03-2011 09:23 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Nesten halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap kom til Norge på bakgrunn av familieinnvandring, mens fire av ti kom som asylsøkere.

21-03-2011 09:22 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Hvordan er det å leve irregulært i Norge? Det har Fafo, på oppdrag fra Utlendingsdirektoret (UDI), forsøkt å belyse i en rapport om levevilkårene til personer som er her ulovlig.