Pressemeldinger

14-02-2011 09:28 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), I 2010 reiste 1 444 personer tilbake til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter. Det er økning på 30 prosent.

10-02-2011 15:23 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Asylsøkerne som aksjonerer i Oslo Domkirke har fortsatt mulighet til å få et sted å bo dersom de henvender seg til Utlendingsdirektoratet (UDI).

09-02-2011 13:14 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Regjeringen har besluttet at det skal etableres retursentre for asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad. Utlendingsdirektoratet (UDI) er nå i gang med å innføre den nye ordningen.

08-02-2011 14:48 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), De siste ti årene har det kommet 2928 asylsøkere fra Etiopia. 41 prosent av de etiopiske søkerne som har fått svar på søknaden sin de siste ti årene, har fått opphold i Norge.

01-02-2011 15:58 CET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forslaget tar primært sikte på å få kommunene til frivillig å ta et større ansvar, slik at bosettingen går raskere.

01-02-2011 14:38 CET Stavanger Kulturhus Torsdag 3. februar skulle Maria Amelie ha deltatt på to arrangement på Sølvberget. Hun kan naturlig nok ikke komme. Vi inviterer til bokprat og debatt om norsk flyktninge- og asylpolitikk og de papirløses situasjon.

25-01-2011 12:37 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Norge bør la seg inspirere av EU for å sikre at sårbare asylsøkere får bedre lovfestede rettigheter. Det er en av hovedkonklusjonene i en fersk rapport utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning.

18-01-2011 16:03 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Norge har en kvote på 1200 overføringsflyktninger i 2011. Hoveddelen av kvoten er forbeholdt eritreiske, afghanske , bhutanske, burmesiske og iranske flyktninger.

18-01-2011 13:47 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Fra 11. januar innføres det visumfrihet for innehavere av taiwanske pass som inneholder identitetskort-nummer. Visumfriheten omfatter hele Schengenområdet.

17-01-2011 12:12 CET Amnesty International