Pressemeldinger

10-05-2011 15:44 CEST Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag på vegne av Regjeringen utredningen fra Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalget anbefaler å satse på en forsterket og konsekvent aktiviserings- og arbeidslinje i hele tiltakskjeden.

10-05-2011 15:43 CEST Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag på vegne av Regjeringen utredningen fra Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalget anbefaler å satse på en forsterket og konsekvent aktiviserings- og arbeidslinje i hele tiltakskjeden.

09-05-2011 17:01 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Etter at UDI lyste ut anbudskonkurranser i alle sine seks regioner, kom det til sammen inn 16 tilbud om retursentre. Vi fikk ikke inn noen tilbud i region Oslo.

06-05-2011 11:11 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), I løpet årets fire første måneder har det vært en nedgang på åtte prosent i forhold til samme periode i fjor. Så langt i 2011 har det kommet 2 867 asylsøknader mot 3 108 i 2010. - Uroen i Nord-Afrika ikke ført til store endringer i antallet asylsøkere her i landet så langt, sier direktør Ida Børresen.

05-05-2011 11:36 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

04-05-2011 15:51 CEST Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Migrasjons- og velferdsutvalgets leder Grete Brochmann overleverer tirsdag 10. mai kl 13 utvalgets utredning til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil også være tilstede.

03-05-2011 17:13 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

03-05-2011 11:46 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), Den norske ambassaden i Asmara (inkludert visumseksjonen) har tekniske problemer, og vil dessverre ikke være operativ i perioden fra 1. til ca. 12. mai 2011. Vi beklager de ulemper dette medfører for søkerne.

27-04-2011 16:32 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI),

27-04-2011 09:16 CEST Utlendingsdirektoratet (UDI), I løpet av ettermiddagen 26. april vendte en del av gruppen tilbake til transittmottaket på Torshov. De tok seg inn i et oppholdsrom og nektet å fjerne seg. Utover kvelden forlot de oppholdsrommet etter at politiet gjorde de klart at de ellers bli fjernet.