Pressemeldinger

Reduserte åpningstider fredag 14. januar Fredag 14. januar er det reduserte åpningstider i UDI.

12-01-2011 15:12 CET
Opplysningstjenesten og Servicesenteret stenger kl. 12.00 denne dagen. Arbeidsgiverse...

Omorganisering i utlendingsforvaltningen

28-12-2010 08:58 CET
Regjeringen har vedtatt å overføre politiets oppgaver knyttet til søknader om oppholds-...

Endringer i den innledende asylsaksbehandlingen

28-12-2010 08:57 CET
Regjeringen har vedtatt å gjennomføre endringer i den innledende asylsaksbehandlingen -...

UDI overtar oppgaver fra politiet

27-12-2010 15:30 CET
Utlendingsdirektoratet (UDI) skal overta politidistriktenes behandling av søknader om o...

Slipper å vente i kø

23-12-2010 14:05 CET
- Dette var behagelig. Det er lettere å komme hit med kone og små barn når vi vet at vi...

Sletting av fingeravtrykk

21-12-2010 16:30 CET
Fra 1. januar 2011 vil adgangen til å beholde registrering av fingeravtrykkene til uten...

Returdirektivet Stortinget vedtok 17. desember at EUs returdirektiv skal gjennomføres i norsk rett.

20-12-2010 09:48 CET
De norske lovendringene, som trer i kraft 24. desember, omfatter blant annet en strenge...

Innstramninger i reglene for utvisning

20-12-2010 09:47 CET
På grunn av Schengen-samarbeidet gjennomføres EUs returdirektiv i norsk rett. Lovendrin...

Regelendring for familieinnvandring med barn født i Norge

16-12-2010 17:16 CET
Reglene for familieinnvandring er endret. Som hovedregel stiller vi nå ikke krav til øk...