Kontaktpersoner

Pål Christian Mørken

EcoOnline AS Hei! Jeg er Pål Mørken, og jobber som Product Manager og Training Director i EcoOnline. Et IT-selskap som utvikler programvare med fokus på å gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og lønnsom som mulig. I min stilling opplever jeg til daglig hvordan våre kunder opplever det som utfordrende å måtte forholde seg til et komplekst regelverk. Jeg ønsker å heve...

Anne Sønsteby
Arve Teie
Andreas Parr Bjørnsund

BARTEC PIXAVI AS

Martin Helle
Rune Holmen
Oscar Gärdeman