Bilder

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 12:35 CEST Henie Onstad Kunstsenter Hilma af Klint, Primordinal Chaos, Series, 1906-07.

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 12:32 CEST Henie Onstad Kunstsenter Hilma af Klint, De ti største, 1907.

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 12:27 CEST Henie Onstad Kunstsenter Hilma af Klint, De ti største, 1907.

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 12:13 CEST Henie Onstad Kunstsenter Hilma af Klints skissebøker

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 11:43 CEST Henie Onstad Kunstsenter Fra venstre: The Swan, No. 15, No. 1, No. 8, No. 21, Group IX/SUW, The SUW/UW Series, 1915.

Hilma af Klint, installasjonsbilde fra Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 11:33 CEST Henie Onstad Kunstsenter Hilma af Klint. Installasjonsbilde fra utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter. Fra venstre: The Swan, No. 17, No. 19, No. 9, No. 11, Group IX/SUW, The SUW/UW Series, 1915.

Hilma af Klint, installasjonsbilde på Henie Onstad Kunstsenter

02-10-2015 11:28 CEST Henie Onstad Kunstsenter Installasjonsbilde fra utstillingen Hilma af Klint på Henie Onstad Kunstsenter. Fra venstre: Altarpiece, No. 3, Group X, Altarpieces 1915 og Altarpiece, No. 2, Group X, Altarpieces, 1915.

Luke Jenkinson, sponsoransvarlig

02-10-2015 07:14 CEST Nasjonalmuseet

Kunsthåndverk 2015. Ann Kristin Aas, Bare du kommer nær nok, installasjon, 2015.

01-10-2015 12:50 CEST Nasjonalmuseet

Kunsthåndverk 2015. Lene Tori Obel Bugge, På lager, installasjon, 2015

01-10-2015 12:50 CEST Nasjonalmuseet