Kontaktpersoner

Katerina Kousoulaki
Karl Johan Ingvaldsen
Kjell Ø Midling
Nick Robinson
Harald Takle

Nofima Se publikasjoner og forskningsprosjekter på http://www.nofima.no/person/harald.takle

Tone-Kari Knutsdatter Østbye

Nofima Mine arbeidsområder er innen muskelkvalitet og ernæring hos laks med hovedfokus på muskeldeformiteter, muskelstrukturelle og muskelregulatoriske faktorer, oksidativt stress, apoptose, og fettsyremetabolisme. Jeg benytter meg av teknikker som celledyrking, kvantitativ PCR, microarray, kloning, immunocytokjemi, og Western blotting. Jeg har min bakgrunn som sivilingeniør i bioteknologi fra...

Kathryn Anne-Marie Donnelly
Alice Bergfall

A/S Norske Shell Alice Bergfall er rådgiver innen kommunikasjon og samfunnsansvar; for Shells oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet i Norge. Bergfall er mediekontakt for forretningsområdene distribusjon, salg og markedsføring og har kontorsted i Kristiansund og Oslo.

Wenche Aale Hægermark
Lidunn Mosaker Boge