Kontaktpersoner

Monica J Hellmann
Kristin Haug Merkesdal
Mona Vestengen
Marit Rein
Aksel Mjøs

Kavli Norge AS Aksel Mjøs tiltrådte som medlem av Fondsstyret i 2003. Mjøs var også styremedlem i Kavli Holding AS perioden 2002-2003 og ble gjenvalgt på nytt i 2007 og styreleder her fra 2013.Mjøs er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole og arbeider nå som Førsteamanuensis ved Institutt for Finans samme sted. Han har tidligere vært administrerende direktør i DnB Kapitalforvaltning, styreformann i Vital...

Klas Elmberg
Torunn Maria Holm
Julie Håkonsen
Jan Eirik Johnsen
Christian Nordahl