Kontaktpersoner

Anne-May Johansen
Audun Iversen
Otto Andreassen
Roy Robertsen
Asbjørn Warvik Rørtveit

Norges sjømatråd Asbjørn Warvik Rørtveit, Norwegian Seafood Council

Ragnhild Svalheim

Nofima Eg er PhD-stipendiat i Nofima og har jobba her sidan 2013. Mine forskingsområder er fiskeribiologi og symje- og restitusjonsfysiologi hjå fisk. Arbeidet mitt går ut på å eksperimentelt simulere forhold som oppstår under det kommersielle trålfisket og undersøke korleis desse forholda verkar inn på fisken sin fysiologi og kva konsekvensar dette har for kvaliteten på råstoffet. Ved å simulere...

Grete Lorentzen

Nofima Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1991. Generelt kan mine forskningsområder oppsummeres med at jeg jobber med hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat. Gjennom mitt arbeid har jeg jobbet med flere typer sjømat, dette inkluderer klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks og kongekrabbe. Spesielle interesser er å fastsette holdbarhet for...

Nils Haga

Nofima Jeg er divisjonsdirektør for divisjon Akvakultur i Nofima AS. Jeg er utdannet siv.ing. fra NTNU i Trondheim, og har en MBA fra SDA Bocconi, Milano. Jeg har arbeids erfaring fra bl.a. ABB, AKVAFORSK, IT Fornebu og Aker Solutions der jeg innehadde ledende stillinger. Jeg har erfaring fra styreverv, immaterielle rettigheter, forretningsutvikling, ide og markedsutvikling og ledelse av...

Carl Andre Pedersen
Siril Alm

Nofima Siril Alm er forsker ved avdeling for Forbruker og marked i matforskningsinstituttet Nofima. Dr.grad i barns preferanser og holdninger til mat, 2015.