Kontaktpersoner

Alice Bergfall

A/S Norske Shell Alice Bergfall er rådgiver innen kommunikasjon og samfunnsansvar; for Shells oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet i Norge. Bergfall er mediekontakt for forretningsområdene distribusjon, salg og markedsføring og har kontorsted i Kristiansund og Oslo.

Wenche Aale Hægermark
Lidunn Mosaker Boge
Wilhelm Andreas Solheim
Reidun Lilleholt Kraugerud
Bo Tommy Ørnewald
Elisabeth Lockert
Jøran Totland Stangervåg
Jan Audun Larsen