Kontaktpersoner

Kine Mari Karlsen

Nofima Jeg er forsker på Nofima, og jobber med ulike problemstillinger knyttet til sporbarhet for mat, spesielt sjømat. Da jeg begynte å jobbe som forsker i 2004, var de fleste arbeidsoppgavene knyttet til hva som må til for å spore maten. Etter 2008 er fokuset rettet mer mot hva den sporbare informasjonen kan brukes til for å oppnå fordeler for næringsaktører og myndigheter. Dette gjøres ved å...

Marit Løvbrøtte
Jan Rudlende
Salve Dahle
Trine Thorkildsen
Eirik Oland
Kjetil Storset
Pressetelefon
Yvonne Eilefstjønn