Kontaktpersoner

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

28-04-2017 10:44 CEST

Tone Magnussen

Tone Magnussen

27-04-2017 15:50 CEST

Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig...

Merete Kvamme Fabritius

Merete Kvamme Fabritius

27-04-2017 15:25 CEST

Merete Kvamme Fabritius forsker blant annet på turisme og reiseliv, med vekt på oppleve...

Marianne Karlsson

Marianne Karlsson

27-04-2017 15:23 CEST

Marianne Karlsson forsker på endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn. Hun e...

Maiken Bjørkan

Maiken Bjørkan

27-04-2017 15:21 CEST

Maiken Bjørkan jobber særlig med tverrfaglig forskning på kunnskapsproduksjon, ressursf...

Julia Olsen

Julia Olsen

27-04-2017 15:08 CEST

Julia Olsen jobber med nordområdespørsmål særlig i forbindelse med klimaendringer, tilp...

Ingrid Bay-Larsen

Ingrid Bay-Larsen

27-04-2017 14:42 CEST

Ingrid Bay-Larsen arbeider med tverrfaglig forskning på miljøplanlegging, klimatilpasni...

Grete Hovelsrud

Grete Hovelsrud

27-04-2017 14:40 CEST

Grete K. Hovelsrud, jobber med samfunnsmessige spørsmål omkring nordområdene særlig i f...

Bjørn Vidar Vangelsten

27-04-2017 14:26 CEST

Bjørn Vidar Vangelsten har erfaring med temaene bærekraft, grønn innovasjon og næringsr...

Camilla Risvoll

27-04-2017 14:23 CEST

Camilla Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, e...