Dokumenter

Program for Nordic Meeting 2015

23-09-2015 14:10 CEST

Her er programmet for Nordisk adopsjonsråds konferanse på Gardermoen 24. til 26. septem...

Undersøkelse om norske kommuners oppfølging av adoptivfamilier

25-08-2015 07:00 CEST

Denne undersøkelse, gjennomført av Adopsjonsforum våren 2015, avdekker at 9 av 10 kommu...

Miljørapport fra Fretex-gruppen

Miljørapport fra Fretex-gruppen

15-06-2015 06:30 CEST

Med utgangspunkt i avfallshierarkiet har Fretex laget sin første miljørapport.

Vinter 2014 Second hand

Vinter 2014 Second hand

29-10-2014 10:29 CET

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

03-03-2014 08:00 CET

Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er fore...

Utvikling i adopsjonstall 1970-2013

06-02-2014 09:22 CET

Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og ...

Ta en sjefsavgjørelse

Ta en sjefsavgjørelse

06-02-2014 06:45 CET

Gi bort dagen og Fretex samarbeider og oppfordrer bedrifter til å gi bort en dag.

Invitasjon til foredraget "I hodet på en tenåring"

23-09-2013 14:18 CEST

Tirsdag 8. oktober holder Mia Börjesson foredrag om adopterte tenåringer.

Invitasjon til møter med Xinran

Invitasjon til møter med Xinran

20-09-2012 13:05 CEST

Kinaforeningen inviterer til møte med den internasjonalt kjente kinesiske forfatteren o...

Rundskriv IK-15-1993 som blant annet gir veiledning i helseoppfølging av adopterte bar.

Rundskriv IK-15-1993 som blant annet gir veiledning i helseoppfølging av adopterte bar.

09-05-2012 09:52 CEST

Rundskriv IK-15-1993 gir helsepersonell over hele landet råd om hvordan de skal følge o...