Dokumenter

Her er programmet for friluftsfesten i Tøyenparken!

07-01-2015 17:03 CET Friluftslivets år 2015

Se programmet for Tøyenparken her!

03-01-2015 14:43 CET Friluftslivets år 2015

Vinter 2014 Second hand

29-10-2014 10:29 CET Fretex

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

03-03-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er foreløpig bare sendt ut til partene som deltok i høringsrunden – altså ikke til de viktigste brukergruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Direktoratet har heller ikke lagt dokumentet tilgjengelig på sine egne nettsider.

06-02-2014 09:22 CET Adopsjonsforum Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og 2013.

Ta en sjefsavgjørelse

06-02-2014 06:45 CET Fretex Gi bort dagen og Fretex samarbeider og oppfordrer bedrifter til å gi bort en dag.

23-09-2013 14:18 CEST Adopsjonsforum Tirsdag 8. oktober holder Mia Börjesson foredrag om adopterte tenåringer.

Invitasjon til møter med Xinran

20-09-2012 13:05 CEST Adopsjonsforum Kinaforeningen inviterer til møte med den internasjonalt kjente kinesiske forfatteren og journalisten Xinran, som i 2010 utga boka "Tapte døtre". Oslo: Torsdag 27. september: Kl. 18. – 21 på Raddison Blu SAS Hotel, Holbergsgate. Bergen: Mandag 1. oktober: Kl. 16– 19 på SAS–hotellet, Bryggen i Bergen.

Rundskriv IK-15-1993 som blant annet gir veiledning i helseoppfølging av adopterte bar.

09-05-2012 09:52 CEST Adopsjonsforum Rundskriv IK-15-1993 gir helsepersonell over hele landet råd om hvordan de skal følge opp adopterte barn som akkurat er kommet til Norge. Rundskrivet er ikke blitt oppdatert siden 1993, og mangler derfor oppdatert informasjon om en rekke nye helseutfordringer som kan ramme adopterte barn, blant annet Meticillinresistene gule stafylokokker(MRSA).