Dokumenter

Invitasjon til landsmøtet 2018

Invitasjon til landsmøtet 2018

21-03-2018 21:02 CET

Invitasjon, program og påmelding

Hele rapporten kan lastes ned her

Hele rapporten kan lastes ned her

19-03-2018 21:08 CET

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet...

Årsrapport for Fretex-gruppen 2016

Årsrapport for Fretex-gruppen 2016

18-07-2017 11:07 CEST

Program for Nordic Meeting 2015

23-09-2015 14:10 CEST

Her er programmet for Nordisk adopsjonsråds konferanse på Gardermoen 24. til 26. septem...

Undersøkelse om norske kommuners oppfølging av adoptivfamilier

25-08-2015 07:00 CEST

Denne undersøkelse, gjennomført av Adopsjonsforum våren 2015, avdekker at 9 av 10 kommu...

Miljørapport fra Fretex-gruppen

Miljørapport fra Fretex-gruppen

15-06-2015 06:30 CEST

Med utgangspunkt i avfallshierarkiet har Fretex laget sin første miljørapport.

Vinter 2014 Second hand

Vinter 2014 Second hand

29-10-2014 10:29 CET

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

03-03-2014 08:00 CET

Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er fore...

Utvikling i adopsjonstall 1970-2013

06-02-2014 09:22 CET

Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og ...