Dokumenter

Årsrapport for Fretex-gruppen 2016

Årsrapport for Fretex-gruppen 2016

18-07-2017 11:07 CEST

Program for Nordic Meeting 2015

23-09-2015 14:10 CEST

Her er programmet for Nordisk adopsjonsråds konferanse på Gardermoen 24. til 26. septem...

Undersøkelse om norske kommuners oppfølging av adoptivfamilier

25-08-2015 07:00 CEST

Denne undersøkelse, gjennomført av Adopsjonsforum våren 2015, avdekker at 9 av 10 kommu...

Miljørapport fra Fretex-gruppen

Miljørapport fra Fretex-gruppen

15-06-2015 06:30 CEST

Med utgangspunkt i avfallshierarkiet har Fretex laget sin første miljørapport.

Vinter 2014 Second hand

Vinter 2014 Second hand

29-10-2014 10:29 CET

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

03-03-2014 08:00 CET

Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er fore...

Utvikling i adopsjonstall 1970-2013

06-02-2014 09:22 CET

Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og ...

Ta en sjefsavgjørelse

Ta en sjefsavgjørelse

06-02-2014 06:45 CET

Gi bort dagen og Fretex samarbeider og oppfordrer bedrifter til å gi bort en dag.

Invitasjon til foredraget "I hodet på en tenåring"

23-09-2013 14:18 CEST

Tirsdag 8. oktober holder Mia Börjesson foredrag om adopterte tenåringer.