Dokumenter

23-09-2015 14:10 CEST Adopsjonsforum Her er programmet for Nordisk adopsjonsråds konferanse på Gardermoen 24. til 26. september 2015.

25-08-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum Denne undersøkelse, gjennomført av Adopsjonsforum våren 2015, avdekker at 9 av 10 kommuner mangler oppfølgingsrutiner for å ivareta adoptivbarns særskilte behov i skole og barnehage.

Miljørapport fra Fretex-gruppen

15-06-2015 06:30 CEST Fretex Med utgangspunkt i avfallshierarkiet har Fretex laget sin første miljørapport.

Her er programmet for friluftsfesten i Tøyenparken!

07-01-2015 17:03 CET Friluftslivets år 2015

Se programmet for Tøyenparken her!

03-01-2015 14:43 CET Friluftslivets år 2015

Vinter 2014 Second hand

29-10-2014 10:29 CET Fretex

Rundskriv om Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

03-03-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Rundskrivet IS 6/2013 ble godkjent av Helsedirektoratet 15.10.2013. Rundskrivet er foreløpig bare sendt ut til partene som deltok i høringsrunden – altså ikke til de viktigste brukergruppene: fastleger, helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Direktoratet har heller ikke lagt dokumentet tilgjengelig på sine egne nettsider.

06-02-2014 09:22 CET Adopsjonsforum Her kan du se hvordan adopsjonstallene har utviklet seg i hele perioden mellom 1970 og 2013.

Ta en sjefsavgjørelse

06-02-2014 06:45 CET Fretex Gi bort dagen og Fretex samarbeider og oppfordrer bedrifter til å gi bort en dag.

23-09-2013 14:18 CEST Adopsjonsforum Tirsdag 8. oktober holder Mia Börjesson foredrag om adopterte tenåringer.