Bilder

Forebygger kriminalitet

22-05-2015 15:04 CEST KIWI Minipris F.v. politioverbetjent Petter Høgli, butikksjef Lars Joakim Bakken, regionsjef i KIWI, Thomas Snekkersveen, ordfører Lisbeth Hammer Krog, leder av Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening, Jan-Fredrik Larsen, og Kjersti Lilloe-Olsen fra Konfliktrådet i Oslo og Akershus.

Ordføreren overrakte prisen

22-05-2015 15:04 CEST KIWI Minipris Ordfører Lisbeth Hammer Krog hadde æren av å overrekke prisen til butikksjef Lars Joakim Bakken.