Pressemeldinger

Samisk kirkeledelse møtes i Uppsala

26-11-2015 15:26 CET Den norske kirke Samisk kirkeråd besøker Sveriges kirkehovedstad Uppsala 30. november til 1. desember. Bakgrunnen er et møte med søsterorganer i Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fellesmøtet blir det gjensidig orientering om blant annet arbeidet med samiske barn og unge, diakoni og helse og om organiseringen av samisk kirkeliv i de respektive kirker.

Bispemøtet: Kirkemøtet 2016 må åpne for ny vigselsliturgi

30-10-2015 11:22 CET Den norske kirke ​Bispemøtet har igjen drøftet spørsmålet om kirkelig adgang til kirkelig vigsel for likekjønnede par. På sitt møte i Oslo 26.-30. oktober har biskopene utarbeidet et forslag til hvordan et vedtak på Kirkemøtet 2016 kan se ut. Bispemøtet er opptatt av at Kirkemøtet kan gjøre et vedtak som kan virke mest mulig samlende, samtidig som det tydelig åpner for å fastsette nye liturgier.

29-10-2015 14:48 CET Den norske kirke Biskopene i Den norske kirke har vært samlet til møte på Voksenåsen i Oslo 26.-30. oktober. Bispemøtet inviteres til en pressekonferanse fredag 30. oktober kl. 11.00 på Voksenåsen hotell i Oslo. Bispemøtet har blant annet drøftet spørsmålet om kirkelig adgang til kirkelig vigsel for likekjønnede par. Bispemøtet har bedt om at denne saken fremmes til behandling på Kirkemøtet i 2016

Olavstipend for 2016

26-10-2015 15:30 CET Den norske kirke Bispemøtet tildeler Olavstipendet for 2016 til domprost Knut Erling Johansen og ungdomsprest Øyvind Refvik. De to prestene skal gjøre dypdykk i henholdsvis dåpen og Luther i vår tid.

Vigsel for likekjønnede drøftes på Bispemøtet

23-10-2015 08:00 CEST Den norske kirke Mandag 26.– fredag 30. oktober samles biskopene til møte i Oslo.

Rapport om kirkens medlemsregister

08-10-2015 09:37 CEST Den norske kirke Den norske kirke har startet arbeidet med en elektronisk selvbetjeningsløsning. Dette er ett av tiltakene som beskrives i rapporten om kirkens medlemsregister som nå er oversendt til statsråd Thorhild Widvey.

07-10-2015 12:39 CEST Den norske kirke - Den ekstraordinære flyktningsituasjonen krever ekstraordinære tiltak. Norge bør ta internasjonalt lederskap i denne saken. Vi har råd til mer, sier Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen. Han mener regjeringens forslag til budsjett ikke reflekterer alvoret i den krisen verden står overfor.

Prester vil lære om samisk religion

23-09-2015 14:40 CEST Den norske kirke 28. september samles 26 studenter på Samisk høgskole i Kautokeino til studiesamling for å lære om religioner og livssyn i Sápmi før og nå. De aller fleste er prester.

Vigsel av likekjønnede sak på Kirkemøtet 2016

17-09-2015 18:11 CEST Den norske kirke Kirkelig vigsel av likekjønnede vil bli behandlet på Kirkemøtet i april 2016. Dette ble vedtatt av Kirkerådet 17. september, etter et initiativ fra Bispemøtet.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ny biskop i Sør-Hålogaland

17-09-2015 11:32 CEST Den norske kirke Prost i Lofoten Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er tilsatt som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.