Pressemeldinger

Prester vil lære om samisk religion

23-09-2015 14:40 CEST Den norske kirke 28. september samles 26 studenter på Samisk høgskole i Kautokeino til studiesamling for å lære om religioner og livssyn i Sápmi før og nå. De aller fleste er prester.

Vigsel av likekjønnede sak på Kirkemøtet 2016

17-09-2015 18:11 CEST Den norske kirke Kirkelig vigsel av likekjønnede vil bli behandlet på Kirkemøtet i april 2016. Dette ble vedtatt av Kirkerådet 17. september, etter et initiativ fra Bispemøtet.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ny biskop i Sør-Hålogaland

17-09-2015 11:32 CEST Den norske kirke Prost i Lofoten Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er tilsatt som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Rekordvalg i kirken

17-09-2015 09:56 CEST Den norske kirke - En valgoppslutning på 16,7 % er veldig gledelig. Det gir kirkens tillitsvalgte et sterkt mandat i en spennende periode for Den norske kirke, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

15-09-2015 16:28 CEST Den norske kirke ​På Kirkerådets møte i Bodø 16.-18. september 2015 skal det tilsettes ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Den nytilsatte biskopen presenteres på en pressekonferanse i Bodø torsdag 17. september kl. 11.30.

Nestekjærlighet og gjestfrihet - uttalelse fra Bispemøtet i Den norske kirke

14-09-2015 16:31 CEST Den norske kirke Nå blir hele Europa testet på styrken i våre verdier om alle menneskers verdighet og rettigheter. Det er en prøve på våre humanistiske verdier, sier biskopene i en uttalelse 14. september.

Samiske rettigheter kan bli overkjørt

11-09-2015 14:43 CEST Den norske kirke - Økonomiske og politiske interesser gis forkjørsrett på måter som kan få irreversible følger for samiske rettighetsforhold og de samiske samfunn som berøres. Dette uttaler Samisk kirkeråd for Den norske kirke. På sitt møte 10.-11. september hadde Samisk kirkeråd oppfølging av samiske rettighetsspørsmål på sakskartet.

Ny dugnad for syriske flyktninger

09-09-2015 12:54 CEST Den norske kirke ​Den norske kirke og ti andre organisasjoner står sammen og krever flere syriske kvoteflyktninger og mer støtte til Syria og nabolandene. 9. september la de frem nye forslag til hva Norge bør gjøre i nærområdene, Europa og på hjemmebane.

03-09-2015 13:54 CEST Frelsesarmeen Styret i Matsentralen har ansatt Cristiano Aubert som daglig leder for Matsentralen. Cristiano Aubert er 42 år, sivilmarkedsfører med ca 25 års erfaring fra mange sider av dagligvare-og KBS bransjen.

Hjelp flyktningene!

01-09-2015 12:24 CEST Den norske kirke Millioner av mennesker er på flukt fra nød og krig – vi opplever den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Flyktningene har akutt behov for hjelp. Situasjonen kaller på vår innsats, vår forbønn, vår omsorg og våre pengegaver, sier Helga Haugland Byfuglien, preses i Den norske kirkes bispemøte.