Pressemeldinger

150 år med samme utfordringer

30-06-2015 05:58 CEST Frelsesarmeen 2. juli for 150 år siden ble Frelsesarmeen startet, midt i London-slummen. Fremdeles er behovet for hjelp like stort, blant rusavhengige og fattige. ‒ Det er urovekkende, og vi må ta et felles ansvar, sier leder for Frelsesarmeens rusomsorg.

Biskoper besøker petroleumsnæringen i Nord-Norge

25-06-2015 15:26 CEST Den norske kirke Klimapilegrimene biskop Tor B. Jørgensen og biskop Olav Øygard deltar 29.-30. juni på studietur om betydningen av Statoil og petroleumsnæringen i Nord-Norge.

Spis riktig under Ramadan

19-06-2015 10:43 CEST Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) I år begynte Ramadan onsdag 17. juni og varer i en måned fremover. Når Ramadan faller på sommeren, blir det mange timer å faste for dem som bor i Norden. For noen kan det tilsvare faste i nesten 20 av døgnets 24 timer, og det blir ekstra viktig med et fornuftig mat- og væskeinntak i tiden det er tillatt.

De ansatte i menighetene skårer høyt

10-06-2015 09:32 CEST Den norske kirke På en skala fra 0-100 får kirkens ansatte en skår på 89 når det gjelder å behandle den enkelte med respekt. Like god karakter får menighetenes medarbeiderne på indikatoren "å være imøtekommende".

Tar beina fatt for klimaet

04-06-2015 15:14 CEST Den norske kirke Klimapilegrim 2015 oppfordrer deg til å ta beina fatt og gå en pilegrimsvandring for klimarettferdighet. Pilegrimsreisen går gjennom hele Norge. Startsteget går på Skaperverkets dag 7. juni.

Får penger til Filippinene og Spania

01-06-2015 16:57 CEST Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Glad for ekstra bevilgning på revidert nasjonalbudsjett. - Dette gjør at vi kan sette fart i planene om å få fast tilstedeværelse på Filippinene, sier generalsekretær Ørnulf Steen.

- Vi erkjenner vår skyld

01-06-2015 13:53 CEST Den norske kirke - Kirken har til tider tapt det kristne menneskesynet av syne i de mange forsøk som er gjort på å omdanne et helt folk etter storsamfunnets idealer. Den norske kirke har medansvar i det som ble gjort, og det som var ugjort. Vi erkjenner vår skyld.

Ny HR-sjef i Sjømannskirken

28-05-2015 15:09 CEST Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Nina Hetland Børresen (39) starter 1. august.

Sjømannskirken i Antwerpen 150 år

22-05-2015 15:42 CEST Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Verdens eldste sjømannskirke i drift feires i pinsehelgen. 150 år markeres med åpent hus, sangkveld, jubileumsgudstjeneste og offisiell mottagelse. Sjømannskirken i Antwerpen har hatt stor betydning for sjømenn, lastebilsjåfører og fastboende. Bygningen har ofte vært kalt Sjømannskirkens egen katedral og har en rik historie.