Bilder

Tråleren Granit

Tråleren Granit

27-04-2016 08:34 CEST

Halstensen Granits tråler

Illustrasjon © Rolls-Royce

Illustrasjon © Rolls-Royce

21-04-2016 14:22 CEST

Illustrasjon © Rolls-Royce

Illustrasjon © Rolls-Royce

21-04-2016 14:22 CEST

Daniel Skjeldam og Ståle Rasmussen

Daniel Skjeldam og Ståle Rasmussen

21-04-2016 14:22 CEST

Illustrasjon © Rolls-Royce

Illustrasjon © Rolls-Royce

21-04-2016 14:22 CEST

Illustrasjon © Rolls-Royce

Illustrasjon © Rolls-Royce

21-04-2016 14:22 CEST

Olympic Energy

Olympic Energy

20-04-2016 12:56 CEST

Olympic Shippings supplyfartøy Olympic Energy

Spar Canis' nye propell

Spar Canis' nye propell

20-04-2016 07:31 CEST

Spar Canis

Spar Canis

20-04-2016 07:31 CEST