Bilder

Autonom ferge i norsk fjord

Autonom ferge i norsk fjord

29-09-2016 14:46 CEST

Illustrasjon

Jann Peter Strand - produktsjef, automasjon og kontroll

Jann Peter Strand - produktsjef, automasjon og kontroll

29-09-2016 14:42 CEST

Bildet av Jann Peter er tatt i simulatoren som brukes for testing av autonome løsninger i Ålesund - Virtual Ship Intelligence Lab.

Illustrasjon - autonome fartøy

Illustrasjon - autonome fartøy

29-09-2016 14:38 CEST

Autonome fartøy - illustrasjon

Autonome fartøy - illustrasjon

29-09-2016 14:38 CEST

Promas - integrert system med ror og propell

Promas - integrert system med ror og propell

27-09-2016 11:22 CEST

Promas er et system fra Rolls-Royce der propell og ror er integrert i én effektiv hydrodynamisk enhet. Systemet bidrar til økt effekt og bedret styringsevne. 3D-illustrasjonen viser også en styremaskin fra Rolls-Royce.

Promas - integrert system med ror og propell

Promas - integrert system med ror og propell

27-09-2016 11:19 CEST

Promas er et system fra Rolls-Royce der propell og ror er integrert i én effektiv hydrodynamisk enhet. Systemet bidrar til økt effekt og bedret styringsevne. 3D-illustrasjonen viser også en styremaskin fra Rolls-Royce.

Bøkfjord

Bøkfjord

15-09-2016 13:40 CEST

Kystverkets nye multifunksjonsfartøy OV Bøkfjord er etatens første hybridfartøy, som vil kombinere batteridrift med diesel.

Rolls-Royce gratulerer Kystverket med nytt hybridfartøy

Rolls-Royce gratulerer Kystverket med nytt hybridfartøy

15-09-2016 13:38 CEST

Kystverkets nye multifunksjonsfartøy OV Bøkfjord i Ålesund. Det hybride fremdriftssystem er levert av Rolls-Royce, og utviklet på Sunnmøre.