Nyheter

12-06-2014 13:06 CEST Casinodailynews Norway I Brussel den 20. november 2013 ba EU-kommisjonen en rekke medlemsland om å sørge for at de grunnleggende frihetene i EU-traktatene blir overholdt i landenes nasjonale politikk. Medlemsland skal demonstrere at det er et problem i forhold til allmenne hensyn, og at den nasjonale politikken er forenelig med problemet som skal løses.