Kontaktpersoner

Terese Glemminge Arnesen
Vivian Joan Skumsrud

Brystkreftforeningen

Eva Michelsen Ekroll

Brystkreftforeningen

Marit Røyneberg

Brystkreftforeningen

Pelias

Christine Andersen
Glenn Gundersen

Biogen Idec Norway AS Medisinsk ansvarlig for Biogen Idec's legemiddel portefølje, klinisk forskning og regulatoriske oppgaver