Kontaktpersoner

Stian Kjellhov

PulsApotek Stian Kjellhov er pressetalsmann og daglig leder ved www.pulsapotek.no. Bildet av han kan brukes i redaksjonelt innhold som handler om apoteket, gitt at det krediteres.

Terese Glemminge Arnesen
Vivian Joan Skumsrud

Brystkreftforeningen

Eva Michelsen Ekroll

Brystkreftforeningen

Marit Røyneberg

Brystkreftforeningen

Pelias

Christine Andersen