Pressemeldinger

Sporveien og Norge vant sak i EFTA-domstolen

08-04-2015 07:00 CEST Sporveien Sporveien og den norske stat har vunnet en sak i EFTA-domstolen mot busselskapet Konkurrenten.no. EFTA-domstolen konkluderer med at Konkurrenten.no ikke hadde noe rettslig grunnlag for to klagesaker selskapet har fremmet til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Østensjøbanen stenger for fornyelse og omfattende vedlikehold 7.april

30-03-2015 11:00 CEST Sporveien 7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og til og med Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.

Historisk avtale om ny pensjonsordning i Sporveien

25-03-2015 15:12 CET Sporveien Det er inngått avtale mellom Sporveien og Fagforbundet (LO), Yrkestrafikkforbundet (YTF) og de øvrige fagforeningene i Sporveien om ny innskuddsbasert pensjonsordning. Avtalene er nå undertegnet. Den nye ordningen gjøres gjeldende fra 1.april 2015 for alle nyansatte som starter i bedriften fra denne dato.

Sporveien har inngått kontrakt med AF Gruppen (AFG) som entrepenør for utførelse av U1 - Underbygging for Østensjøbanen

24-03-2015 10:19 CET Sporveien Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

Bedre mobildekning på togene

17-03-2015 15:48 CET Telenor Norge Målet er en bedre mobilhverdag for de reisende når NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger – i første omgang rundt Oslo og Stavanger.

Mere 4Gdekning på T-banen

13-03-2015 13:54 CET Sporveien Torsdag 12.mars ble det skrudd på enda mere 4G i Sporveiens T-banetunnel, nærmere bestemt mellom Jernbanetorget via Tøyen til Helsfyr. Med det så er det god dekning i hele fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen samt store deler av T-baneringen, Grorudbanen og utendørs stasjoner.

Sporveien har inngått stor avtale med Amparo Solutions AB i Sverige

12-03-2015 16:00 CET Sporveien Amparo Solutions AB har signert en rammeavtale med Sporveien Oslo for levering av verne- og sikkerhetsutstyr for planoverganger. Kontrakten innebærer at opp til 30 planoverganger vil bli fornyet for en verdi av om lag 67 millioner kroner.

Ringbanen stengt 14 - 15.mars

10-03-2015 11:39 CET Sporveien Lørdag 14.mars og søndag 15.mars blir det hektisk aktivitet på Nydalens stasjon og på Ringbanen ved Sinsen. Nydalen stasjon skal klargjøres for å ta i mot et rulletrappløp i tillegg til de to eksisterende rulletrappene. På Ringbanen ved Sinsen skal signal- og sikringsanlegg klargjøres for gjenåpning av Ringbanen 22.mars etter å ha vært stengt i ca et år grunnet byggearbeidene med Lørenbanen.

Sporveien har inngått kontrakt med Team Bane AS knyttet til fornyelse av Østensjøbanen

06-03-2015 10:36 CET Sporveien Sporveien har i dag inngått avtale med Team Bane AS om overbygningsentreprisen i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen. Kontraktssummen er på 75 mill.kr

Nå dobles avgangene på T-banen til Bergkrystallen,  avganger hvert 7,5 minutt mellom kl. 7 og kl.19

12-01-2015 09:00 CET Sporveien Lambertseterbanen er den eldste T-bane strekningen i Oslo. Etter en omfattende rehabilitering er det nå klart for å doble antall avganger. Det gjøres ved å forlenge linje 6 i fra Sognsvann fra Helsfyr til Bergkrystallen.