Pressemeldinger

Historisk avtale om ny pensjonsordning i Sporveien

25-03-2015 15:12 CET Sporveien Det er inngått avtale mellom Sporveien og Fagforbundet (LO), Yrkestrafikkforbundet (YTF) og de øvrige fagforeningene i Sporveien om ny innskuddsbasert pensjonsordning. Avtalene er nå undertegnet. Den nye ordningen gjøres gjeldende fra 1.april 2015 for alle nyansatte som starter i bedriften fra denne dato.

Sporveien innstiller AF Gruppen (AFG) som entrepenør for utførelse av U1 - Underbygging for Østensjøbanen

24-03-2015 10:19 CET Sporveien Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Østensjøbanen. Arbeidene omfatter blant annet grunnarbeider i form av masseutskifting, rørlegging og kabeltraseer, oppgradering av to tunneler inkludert vann- og frostsikring, betongrehabilitering, betongarbeider og oppgradering av åtte t-bane stasjoner.

Bedre mobildekning på togene

17-03-2015 15:48 CET Telenor Norge Målet er en bedre mobilhverdag for de reisende når NSB, Jernbaneverket og Telenor nå går sammen om å utvide 4G-nettet langs landets mest trafikkerte togstrekninger – i første omgang rundt Oslo og Stavanger.

Mere 4Gdekning på T-banen

13-03-2015 13:54 CET Sporveien Torsdag 12.mars ble det skrudd på enda mere 4G i Sporveiens T-banetunnel, nærmere bestemt mellom Jernbanetorget via Tøyen til Helsfyr. Med det så er det god dekning i hele fellestunnelen mellom Majorstuen og Tøyen samt store deler av T-baneringen, Grorudbanen og utendørs stasjoner.

Sporveien har inngått stor avtale med Amparo Solutions AB i Sverige

12-03-2015 16:00 CET Sporveien Amparo Solutions AB har signert en rammeavtale med Sporveien Oslo for levering av verne- og sikkerhetsutstyr for planoverganger. Kontrakten innebærer at opp til 30 planoverganger vil bli fornyet for en verdi av om lag 67 millioner kroner.

Ringbanen stengt 14 - 15.mars

10-03-2015 11:39 CET Sporveien Lørdag 14.mars og søndag 15.mars blir det hektisk aktivitet på Nydalens stasjon og på Ringbanen ved Sinsen. Nydalen stasjon skal klargjøres for å ta i mot et rulletrappløp i tillegg til de to eksisterende rulletrappene. På Ringbanen ved Sinsen skal signal- og sikringsanlegg klargjøres for gjenåpning av Ringbanen 22.mars etter å ha vært stengt i ca et år grunnet byggearbeidene med Lørenbanen.

Sporveien har inngått kontrakt med Team Bane AS knyttet til fornyelse av Østensjøbanen

06-03-2015 10:36 CET Sporveien Sporveien har i dag inngått avtale med Team Bane AS om overbygningsentreprisen i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen. Kontraktssummen er på 75 mill.kr

Nå dobles avgangene på T-banen til Bergkrystallen,  avganger hvert 7,5 minutt mellom kl. 7 og kl.19

12-01-2015 09:00 CET Sporveien Lambertseterbanen er den eldste T-bane strekningen i Oslo. Etter en omfattende rehabilitering er det nå klart for å doble antall avganger. Det gjøres ved å forlenge linje 6 i fra Sognsvann fra Helsfyr til Bergkrystallen.

Grorudbanen tilbakeføres til normal drift mellom Hasle og Økern

02-01-2015 10:12 CET Sporveien Sporet mellom Hasle og Økern skal klargjøres for ordinær, dobbeltsporet drift mellom Økern og Hasle. T-banetrafikken på denne strekningen har i ca et år foregått på et spor på grunn av arbeidene med «koblingssonen» for dagens Grorudbane og den kommende Lørenbanen som settes i drift i april 2016.

Kolsåsbanen er ferdigstilt og åpnet for trafikk helt til Kolsås

12-10-2014 16:00 CEST Sporveien Kolsåsbanen er gjenåpnet etter åtte år uten trafikk, og Bærums befolkning har igjen fått T-bane hele veien til Kolsås. Søndag 13. oktober gjenåpnet stasjonene Gjettum, Hauger og Kolsås og T-banen trafikkerer med det hele strekningen på Kolsåsbanen.