Pressemeldinger

Trikken er tilbake

21-06-2013 13:13 CEST Sporveien De midlertidige utbedringene av trikkene som ble tatt ut av trafikk i slutten av april har gått på skinner. 19 av de 30 innstilte trikkene er nå tilbake i trafikk. Det betyr at trikken kjører som normalt i Oslo i sommer!

Lambertseterbanen delåpnes 8. juli fram til Karlsrud stasjon

10-06-2013 10:00 CEST Sporveien Under byggeperioden, fra 8. april frem til dags dato, har strekningen fra Brattlikollen til sporvekselområdet ved Karlsrud gjennomgått en totaloppgradering fra topp til bunn. 1 km nytt dobbeltspor og et overkjøringsspor bestående av fire sporveksler er etablert.

En viktig milepæl for T-banen, MX nr.100 sette i ordinær drift.

24-04-2013 10:00 CEST Sporveien I dag ble MX nr.100 (MX31000) offisielt avduket og klargjort ved et arrangement hos Produksjonsenheten på Ryen verksted.

Ny kontraktsjef på plass

23-04-2013 23:13 CEST Sporveien Håvard Hordvik er advokat og kommer fra et av landets største advokatfirmaer, DLA Piper. Håvard har primært jobbet med offentlige anskaffelser og entreprise, samt rettsprosess og tvisteløsning. Han var også leder for DLA Pipers faggruppe for offentlige anskaffelser.

Ankomst MX nr 100 - bildespesial!

10-04-2013 13:10 CEST Sporveien Lørdag før palmesøndag ankom MX-tog nr 100 til Oslo, og ble kjørt trygt i land fra Kielfergen og videre til Ryen, der toget nå klargjøres. Leveransen representerer en viktig milepæl i leveransen av nye T-banevogner til Oslo.

03-05-2012 11:23 CEST Ruukki Ruukki arrangerer en planleggings- og idékonkurranse for støyskjerming som reduserer trafikkstøy. Konkurransen retter seg mot arkitekter, rådgivende ingeniører, profesjonelle husbyggere og studenter. I tillegg til å finne nye utseendemessige aspekter er konkurransens formål å samle utviklingsidéer for montering av støyskjermen, samt for konstruksjonen og den tekniske funksjonaliteten

01-12-2011 09:59 CET Samferdselsdepartementet Jernbanegruppa legger fram sin rapport torsdag 1. desember kl. 11.00.

20-09-2011 11:26 CEST Goodtech ASA Svenske Trafikverket har tildelt Goodtech gjennomføringsansvaret for omfattende el-, signal- og telearbeider, samt kabellegging langs Haparandabanen. Møtestasjonen Vuonoskogen inngår også i prosjektet. Kontraktsverdien er ca 11,5 MSEK.

04-07-2011 09:09 CEST Samferdselsdepartementet NSB Gjøvikbanen endrar frå desember 2011 ruteplanen. Dermed blir to avgangar gjeninnført.  Gjøvikbanen hadde ei tid store materiellutfordringar. Det var difor behov for redusert produksjon, blant anna for å frigje tid til nødvendig vedlikehald. Lengre driftspausar og forbetra tine- og vedlikehaldskapasitet gav raskt resultat. Talet på innstillingar blei halvert vinteren 2010/2011,...

14-06-2011 16:37 CEST Samferdselsdepartementet Styret i NSB har i dag ansatt Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB-konsernet. Geir Isaksen kommer fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA.