Pressemeldinger

14-06-2011 16:37 CEST Samferdselsdepartementet Styret i NSB har i dag ansatt Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB-konsernet. Geir Isaksen kommer fra stillingen som konsernsjef i Cermaq ASA.

19-05-2011 09:57 CEST Jernbaneverket

13-05-2011 14:18 CEST Samferdselsdepartementet - Eg er svært glad for at arbeidet  med å utbetra plattformer og tilkomstar ved Trondheim jernbanestasjon kan ta til i år. Dette inneber at langt fleire på ein enklare måte kan ferdast til og frå Trondheim jernbanestasjon, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Detaljplanen for prosjektet er no ferdig, og prosjektet har ei kostnadsramme på 160 millionar kroner. Innanfor...

28-04-2011 11:11 CEST Jernbaneverket Torsdag 28. april ble konsekvensutredningen for Follobanen lagt ut på høring. Det nye dobbeltsporets påvirkning på miljø og omgivelser er kartlagt, og nå vil Jernbaneverket ha omverdenens mening om konsekvensene av Norges lengste togtunnel.

26-11-2010 09:10 CET Samferdselsdepartementet - Meir enn fem år er gått sidan ein for første gong gjorde bruk av anbodskonkurranse ved drift av persontransport med tog i Noreg. Konkurransen har så langt vore avgrensa til Gjøvikbanen, og tida er no inne for ei evaluering, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

10-11-2010 09:35 CET Samferdselsdepartementet I løpet av 2011 skal dei mest trafikkerte togstrekningane tilby gratis internett til dei reisande.

05-11-2010 17:02 CET Jernbaneverket Publiseringstidspunkt: 05/11/2010 14:52 Lørdag natt og tidlig søndags morgen 6. – 7. november blir det buss istedenfor tog i Osloområdet. De siste kveldstogene lørdag og de første morgentogene søndag er innstilt.

26-10-2010 08:54 CEST Jernbaneverket 25.10.2010 Jernbaneverket har anskaffet mye nytt utstyr for å sikre bedre driftsforhold for togtrafikken gjennom vinteren. – Viktige strekninger på Østlandet har også blitt mer robuste og tåler hardere vær bedre. Men god beredskap hindrer ikke dårlig vær, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

28-09-2010 08:53 CEST Jernbaneverket ved Høyhastighetsutredningen Jernbaneverket ønsker velkommen til pressekonferanse hvor vi presenterer firmaene som skal starte arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner i Norge.

14-09-2010 16:36 CEST Jernbaneverket