Pressemeldinger

Sporveien testkjører ekstra tog på T-banen med prosjektnavnet «åttende toget»

27-03-2014 10:42 CET Sporveien Sporveien vil i en 14 dagers periode gjennomføre testkjøring med et ekstratog i kvarteret på T-banens fellesstrekning mellom Tøyen og Majorstuen. Test-toget har fått prosjektnavnet det «åttende toget» og testen skal avdekke om det er mulig å øke kapasiteten i T-banenettet med dagens infrastruktur og vognpark.

Nå er alle MX-tog levert - Sporveien markerer leveransen av MX-tog nr 115.

12-03-2014 12:18 CET Sporveien I dag markerer vi at Oslo nå endelig har fått levert alle av de nye T-banevognene (MX3000) og togsett nummer 115 settes i drift om ca. 30 minutter. Med det så er leveransen av de nye T-banevognene fullført og vi kan glede oss over et svært vellykket investeringsprosjekt. Når nummer 115 nå snart ruller ut i ordinær trafikk vil det totalt være 345 nye og topp moderne T-banevogner på sporet i Oslo.

God sikkerhetsstyring på T-banen

07-03-2014 18:06 CET Sporveien SJT (Statens Jernbanetilsyn) gjennomførte tilsyn hos Sporveien T-banen i 2012 og et oppfølgingstilsyn i 2013. Resultatene tyder på at virksomheten har god sikkerhetsstyring og god styring med leverandører.

Stadig flere reiser kollektivt

05-03-2014 12:59 CET Sporveien I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det er en oppgang på 9 millioner fra 2012, og en økning på 3,1 prosent. – Veksten er gledelig, men samtidig er det en stor utfordring å møte fremtidig vekstbehov, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Skolebarna dekorerer Vestli T-banestasjon

31-01-2014 11:51 CET Sporveien Det ble stor festivitas onsdag formiddag, da elever fra Vestli barneskole endelig kunne avdekke kunstverket de har arbeidet med i flere år. Kunstverket skal i flere år framover pynte opp ankomsthallen på Vestli T-banestasjon. Tema for kunstverket er at vi alle er unike og verdifulle. Bydelsdirektøren for Stovner bydel roste Sporveien for at skolen fikk anledning til å gjøre dette prosjektet.

T-banekunst-mysteriet

09-01-2014 12:43 CET Sporveien Aftenposten har lagt merke til all kunsten vi har rundt om på de mange T-banestasjonene våre, og som de skriver har vi fortsatt noen uløste kunstmysterier. Kan du hjelpe?

08-01-2014 15:27 CET Sporveien Sporveien har den siste tiden hatt enkelte hendelser knyttet til kommunikasjonsproblemer i signalanlegget til T-banen. Dette har i perioder medført stans i avviklingen av T-banetrafikken. Sporveien har igangsatt et arbeid for å finne feilårsaken og beklager sterkt konsekvensene trafikkstansen har gitt de reisende med T-banen.

Posten inngår ny avtale om transport på Raumabanen

18-12-2013 18:23 CET Posten Norge Posten Norge AS gjenopptar togtransporten på strekningen Oslo-Åndalsnes i samarbeid med Cargolink AS.

Sporveien gjenåpner Kolsåsbanen til Avløs søndag 15.desember.

13-12-2013 14:12 CET Sporveien Kolsåsbanen gjenåpner til Avløs søndag 15.desember. Den nye banestrekningen som gjenåpner søndag 15.desember representerer en ny og viktige milepæl i Sporveiens utbygging av Kolsåsbanen som skal ferdigstiltles i sin helhet høsten 2014..

Åpning av trikkelinje 13 til Bekkestua flyttes til januar 2014

09-12-2013 12:55 CET Sporveien Den nye trikkestrekningen mellom Jar og Bekkestua vil åpnes i midten av januar. Sporveien har i parallell med arbeidet knyttet til åpningen av Avløs og Haslum stasjoner på den nye Kolsåsbanen, klargjort for trikkekjøring frem til Bekkestua.