Pressemeldinger

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

Fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse

09-08-2017 15:33 CEST
I år 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetsko...

Objektiv PC-testing skal gjøre kundens jobb lettere

Objektiv PC-testing skal gjøre kundens jobb lettere

01-08-2017 07:30 CEST
​Undersøkelse viser at så mange som 1 million nordmenn ser etter ny PC i disse dager. M...

Utnytter skolenes positive særtrekk

Utnytter skolenes positive særtrekk

30-06-2017 12:23 CEST
Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull...

NIVA på feltarbeid i Viksfjorden

NIVA på feltarbeid i Viksfjorden

28-06-2017 07:00 CEST
Sommeren er høysesong for NIVAs feltarbeid. I Viksfjorden ved Larvik skal tareskog, sti...

Nordmenn er svært godt tilfreds med sine konsert- og festivalopplevelser.

Nordmenn er svært godt tilfreds med sine konsert- og festivalopplevelser.

26-06-2017 09:09 CEST
Kundetilfredsheten med kulturtilbud i Norge er høy og nordmenn oppgir at de er svært fo...

Norsk utviklingsforskning setter spor

Norsk utviklingsforskning setter spor

22-06-2017 11:08 CEST
Norsk utviklingsforskning har satt betydelige spor både i norsk politikk og internasjon...

Høy kvalitet på doktorgradsutdanningen i Norge

Høy kvalitet på doktorgradsutdanningen i Norge

20-06-2017 09:06 CEST
Men det er økende usikkerhet om utdanningens relevans. Det viser den første landsomfatt...

Historisk høy kundetilfredshet for revisorselskapene og regnskapsbyråene

Historisk høy kundetilfredshet for revisorselskapene og regnskapsbyråene

19-06-2017 07:50 CEST
Tidligere målinger har vist at norske bedrifter jevnt over er meget fornøyde med tjenes...

Svært høyt servicenivå i bemanningsbransjen

Svært høyt servicenivå i bemanningsbransjen

19-06-2017 07:30 CEST
Til tross for en liten tilbakegang så leverer bemanningsbransjen fortsatt bra kundetilf...

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet

13-06-2017 07:00 CEST
Intensivert skogbruk for produksjon av biomasse – og dermed redusert bruk av fossile br...