Pressemeldinger

​Private barnehagers betydning for likestilling

​Private barnehagers betydning for likestilling

08-03-2017 10:50 CET
I dag, på kvinnedagen, er det verdt å reflektere over hvilken betydning vår sektor har ...

Lanserer kurs i elkontroll

Lanserer kurs i elkontroll

07-03-2017 12:44 CET
-Vi ser at vi allerede har fagpersonene som skal til for å gi et faglig godt kurstilbud...

Sjøfolk har fortsatt mulighet for sertifikatoppgradering

Sjøfolk har fortsatt mulighet for sertifikatoppgradering

20-02-2017 12:54 CET
-Vi opplever større pågang fra privatpersoner som ønsker STCW-oppgradering for å posisj...

Til dels tilfredsstillende skolehelsetilbud

Til dels tilfredsstillende skolehelsetilbud

06-02-2017 11:04 CET
Skolelederne synes skolehelsetjenesten bare delvis tilfredsstiller skolens faktiske beh...

​Farvel til matpakke i Espira-barnehager!

​Farvel til matpakke i Espira-barnehager!

30-01-2017 07:48 CET
Nå er alle* Espiras barnehager fullkost-barnehager. Det vil si at alle måltidene barna ...

Utfordrende å få alle med på kompetanseutvikling

Utfordrende å få alle med på kompetanseutvikling

15-01-2017 10:16 CET
Ansatte i barnehager og grunnopplæringen skal settes i stand til å hjelpe barn, elever ...

Stor mestringsopplevelse blant ukvalifiserte lærere

Stor mestringsopplevelse blant ukvalifiserte lærere

13-01-2017 13:44 CET
Lærere uten formell kvalifisering opplever å mestre jobben sin i stor grad. Derfor, i t...

Ikke alle elever får opplæringen de har krav på

Ikke alle elever får opplæringen de har krav på

05-01-2017 09:58 CET
Det er store forskjeller i hvor mange undervisningstimer elever får med kvalifiserte læ...

135 drepte i 2016 - Bedre føreropplæring gir stadig større utslag.

135 drepte i 2016 - Bedre føreropplæring gir stadig større utslag.

02-01-2017 13:13 CET
Det er selvfølgelig gledelig at uerfarne førere i dag har mye lavere risiko enn på 80-t...

Unik film – Lær deg å forme i betong

16-12-2016 08:00 CET
Lenge har elever i barneskolen hatt bilder på planen, men nå har Nosaby skole i Kristia...