Pressemeldinger

Førerløse biler stiller store krav til førerne

Førerløse biler stiller store krav til førerne

06-04-2018 16:32 CEST
Redusert ulykkesrisiko blir ofte forklart med sikrere biler og bedre førerstøttesysteme...

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

Kleppe tok første doktorgrad i Goban-prosjektet

19-03-2018 10:47 CET
​Rasmus Kleppe er den første som har disputert med doktorgradsavhandling tilknyttet ​Go...

Nå kan også de over 50 få dekket høyspenningskurs

Nå kan også de over 50 få dekket høyspenningskurs

16-03-2018 09:00 CET
-En seier for sikkerhet og kompetanseheving, og for at man skal kunne stå lenger i jobb...

Har du prøvd å ta e-læringskurs på mobilen? Det fungerer bedre enn du tror!

Har du prøvd å ta e-læringskurs på mobilen? Det fungerer bedre enn du tror!

08-03-2018 10:00 CET
Vi har ønsket å lage en slags digital lommekniv for våre kunder og deres ansatte, sier ...

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

God dekning av kompetansebehov i barnevernstjenesten

06-03-2018 14:37 CET
Barnevernsansatte og barnevernsledere opplever kompetansen til å mestre arbeidsoppgaven...

 Skole-Norge: Uenighet om eksamen

Skole-Norge: Uenighet om eksamen

06-02-2018 11:06 CET
Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at eksamen gir elevene mulighet ...

Når blir det likestilling blant professorene?

Når blir det likestilling blant professorene?

02-02-2018 10:04 CET
Et nytt NIFU-notat inneholder en simulering av hvor mange nye professorer som må være k...

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

Fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet

01-02-2018 10:04 CET
NIFUs analyser viser at de aller fleste kandidater opplever at mastergradene er relevan...

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

Godt læringsutbytte med vekslingsmodell

31-01-2018 11:03 CET
Veksling i fag- og yrkesopplæringen gir god læring, men er ressurskrevende.

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

Muligheter og utfordringer i studensentrerte undervisningsformer

23-01-2018 10:55 CET
En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere u...