Kontaktpersoner

Hedvig Montgomery
Marit Opsahl
Hans Holter Solhjell

Foreldrekompetanse og Famlab Hans faglige bakgrunn er pedagogikk med hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hans har undervist i psykologi ved politihøyskolen i Oslo og i studieteknikk, utviklingspsykologi, oppdragelse og undervisning ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å drive foreldrekompetanse er Hans også daglig leder for Famlab Norge, som er Jesper Juuls organisasjon her i Norge. Han underviser og arrangerer også...

Nicole Stroop Donnelly

FMC Technologies Nicole jobber med strategi og media plannlegging og gjennomføring innenfor Employer Branding og fungerer som en link mellom kommunikasjon og HR avdelingen. Hun er også kontaktpersonen mellom universiteter og media i relasjon til karrieredager og studentkommunikasjon. Hun har også kompetanse innen grafisk design og visuell kommunikasjon. Innenfor Summer Trainee Technology Program er hun...

Hege Ulveland
Hallvard Johanssen
Cecilie Bryner
Helene Vågsvoll