Nyheter

– Å være adoptert kan være en styrke

16-07-2015 07:00 CEST Adopsjonsforum Det sier stipendiat Kristin Gärtner. Hun forsker blant annet på adoptertes resiliens, det vil si faktorene som gjør at de aller fleste klarer seg bra her i livet.