Nyheter

A new approach to amplifying DNA; A small paradigm shift within molecular photocopying

A new approach to amplifying DNA; A small paradigm shift within molecular photocopying

31-03-2017 16:05 CEST

Methods used for DNA-analyses often require more DNA than may be available in a typical...

Mikroplast i Oslos elver

Mikroplast i Oslos elver

28-03-2017 15:43 CEST

Mens mengden plast i havet har vært estimert og debattert, har ferskvann sjelden blitt ...

​ Det er ikke plast alt som glimrer

​ Det er ikke plast alt som glimrer

12-03-2017 22:27 CET

Det er fortsatt betydelige kunnskapshull rundt spredningen – og effektene – av mikropla...

Ikke all tareskog er truet

Ikke all tareskog er truet

08-03-2017 14:58 CET

Tareskoger i Europa, og også på verdensbasis, er truet av klimaendringer, forurensning ...

– Viktig for samfunnet

– Viktig for samfunnet

27-02-2017 09:00 CET

Regjeringen må fortsette å investere i de samfunnsvitenskapelige instituttene. De produ...

Czech-Norwegian Research Cooperation

Czech-Norwegian Research Cooperation

15-02-2017 16:17 CET

Brno University of Technology (VUT) and the Norwegian Institute for Water Research (NIV...

Bedre vannmiljø med skalerte og tilpassede restaureringstiltak

Bedre vannmiljø med skalerte og tilpassede restaureringstiltak

03-02-2017 14:27 CET

Havet, innsjøer, elver og våtmark påvirkes alle av menneskelig aktivitet, og i noen til...

Trådalger i Sognefjorden

Trådalger i Sognefjorden

31-01-2017 12:44 CET

Sensommeren 2016 undersøkte NIVA miljøtilstanden i makroalgesamfunn i Sognefjorden. Det...

2016 rekordvarmt på verdensbasis

2016 rekordvarmt på verdensbasis

19-01-2017 14:36 CET

Da er det offisielt: 2016 ble det varmeste året siden moderne målinger startet på midte...

Brunere drikkevann i fremtiden

Brunere drikkevann i fremtiden

28-11-2016 11:17 CET

Ferskvann i Norge, Sverige og Finland blir stadig brunere, til fortvilelse for drikkeva...