Nyheter

31-08-2015 14:28 CEST Geta AS «Geta er blitt vår foretrukne partner på EPiServer Commerce. Når det dukker opp ting som vi vet er vanskelig, setter vi hodene til Geta på saken.» forteller Claire Sundt.

28-08-2015 14:00 CEST Norsk Helsenett SF Nå kan du selv velge hvilket e-postprogram du ønsker å benytte.

Se komiserien Blunt Talk og Amanda vinneren Børning på Viaplay‏

27-08-2015 13:14 CEST Viaplay Norge Blunt Talk følger Walter Blunt, en britisk nyhetsoppleser i Los Angeles fast bestemt på å erobre de amerikanske kveldsnyhetene. Blunt har et ønske om å formidle sin visdom og veiledning om hvordan amerikanere skal leve, tenke og oppføre sig. Han har gode intensjoner, men Walters forhastede beslutninger både under og utenom sending gjør målet vanskelig å nå.

Kartportal med ArcGIS Online i Tromsø kommune

26-08-2015 21:26 CEST Geodata AS Tromsø kommune har lagt ut mange kart for offentlig innsyn gjennom sine websider og fagsider. Mange av kartene har de lagt ut gjennom en egen kartportal med ArcGIS Online.

Effektiv kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

26-08-2015 21:25 CEST Geodata AS Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Værdalsbruket AS benytter ArcGIS Online for å informere sine småviltjegere.

26-08-2015 21:25 CEST Geodata AS Værdalsbruket har tatt i bruk ArcGIS Online for å holde sine viltjegere oppdatert på jaktgrenser og overnattingsmuligheter.

Årets Geodata traineer

26-08-2015 21:24 CEST Geodata AS Hvert år tar vi i Geodata inn nye GIS traineer for å støtte våre konsulenter og team. Her er din sjanse til å blir litt bedre kjent med årets traineer.

Avgjørende kvalifiseringskamper i Champions League og Blunt Talk på Viaplay‏

25-08-2015 09:27 CEST Viaplay Norge

20-08-2015 13:00 CEST Norsk Helsenett SF I helgen fikk 855.000 flere nordmenn tilgang til egen kjernejournal.

Bli med på en visuell reise gjennom Røde Kors sin historie

19-08-2015 14:14 CEST Geodata AS I 2015 har Røde Kors vært til stede i Norge i 150 år. ​Jubileet markeres med aktiviteter over hele landet. Som en samarbeidspartner av Røde Kors ønsker vi også å markere jubileet ved å fremme historien til Røde Kors. ​I dette kartet får du en visuell tur innom noen av de viktigste hendelsene i Røde Kors sin historie.