Kontaktpersoner

Kristin Obrestad
Gunvor K. Andresen

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR Talspersonen kan gi informasjon om UNHCRs praksis og anbefalinger, og tilby fakta og analyser. UNHCR har i tillegg et globalt nettverk av informasjonsrådgivere og talspersoner som kan svare på spørsmål knyttet til alle aspekter av UNHCRs arbeid, døgnet rundt. Regionkontoret hjelper gjerne journalister med å komme i kontakt med rett person, i hele verden. UNHCR har en egne foto- og...

Lt Camilla Brevik

Hæren Bildet av Brevik kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

Kapt Øivind Baardsen

Hæren Bildet av Baardsen kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

John Vegar Gystad

Hæren Bildet av Gystad kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

Oblt Terje Bruøygard

Hæren Bildet av Bruøygard kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

Andreas Gjone

Plan Norge

Jørgen Færevaag