Pressemeldinger

21-03-2011 09:22 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Hvordan er det å leve irregulært i Norge? Det har Fafo, på oppdrag fra Utlendingsdirektoret (UDI), forsøkt å belyse i en rapport om levevilkårene til personer som er her ulovlig.

01-03-2011 09:23 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer til Libya og Elfenbenskysten. Plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert.

24-02-2011 13:21 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsdirektoratet (UDI) har - i samråd med Justis- og politidepartementet - besluttet at opplæringstilbudet til enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse på Salhus skal avvikles.

22-02-2011 16:26 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), I første omgang er det snakk om å anskaffe inntil 16 retursentre. UDIs regionskontorer i Oslo og Indre Østland skal etablere inntil fire retursentre hver. De øvrige regionene skal etablere inntil to retursentre hver.

17-02-2011 08:51 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Justisdepartementet har vedteke ei endring i utlendingsforskrifta som gjer at innreiseforbodet i saker som råkar barn vert kortare.

17-02-2011 08:49 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), De fleste kom Thailand, Filippinene og Somalia. Fire av ti var under 18 år.

15-02-2011 13:33 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), 65 personer som deltok i aksjonen i Oslo domkirke har takket ja til mottaksplasser på Torshov og Refstad.

14-02-2011 17:13 CET Justis- og politidepartementet Man kan i dag få inntrykk av at det har blitt avtalt et møte mellom Justisdepartementet, UDI, UNE og etiopierne som har oppholdt seg i domkirken i Oslo. Det er ikke riktig.

14-02-2011 14:28 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), Asylsøkerne som aksjonerer i Oslo domkirke har fortsatt tilbud om et sted å bo dersom de henvender seg til Utlendingsdirektoratet (UDI).

14-02-2011 09:28 CET Utlendingsdirektoratet (UDI), I 2010 reiste 1 444 personer tilbake til hjemlandet med støtte fra norske myndigheter. Det er økning på 30 prosent.