Pressemeldinger

Fra Polen til Norge via nettet

24-03-2011 16:16 CET

Asylsøkere samlet inn penger til tsunamiofre i Japan

23-03-2011 14:24 CET
Asylsøkerne ved Drevsjø statlige mottak og bosatte flyktninger i Engerdal kommune holdt...

11 200 nye nordmenn i 2010 11 200 personer fikk norsk statsborgerskap i 2010, omtrent like mange som året før.

21-03-2011 09:23 CET
Nesten halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap kom til Norge på bakgrunn av fam...

Rapport om levekår for personer som er i Norge ulovlig

21-03-2011 09:22 CET
Hvordan er det å leve irregulært i Norge? Det har Fafo, på oppdrag fra Utlendingsdirekt...

UDI stopper returer til Libya og Elfenbenskysten

01-03-2011 09:23 CET
Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer til Libya og Elfenbenskysten. Pli...

Opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere legges ned

24-02-2011 13:21 CET
Utlendingsdirektoratet (UDI) har - i samråd med Justis- og politidepartementet - beslut...

Etablerer retursentre Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå lyst ut konkurransen for etableringen av retursentre.

22-02-2011 16:26 CET
I første omgang er det snakk om å anskaffe inntil 16 retursentre. UDIs regionskontorer ...

Kortare innreiseforbod i utvisningssaker som råkar barn

17-02-2011 08:51 CET
Justisdepartementet har vedteke ei endring i utlendingsforskrifta som gjer at innreisef...

10 000 fikk innvilget søknad om familieinnvandring i 2010

17-02-2011 08:49 CET
De fleste kom Thailand, Filippinene og Somalia. Fire av ti var under 18 år.

Aksjonistene i Domkirken tilbake i mottak

15-02-2011 13:33 CET
65 personer som deltok i aksjonen i Oslo domkirke har takket ja til mottaksplasser på T...