Pressemeldinger

Mindre norsk mat: De få klarer ikke å ta over produksjon fra de mange

09-05-2014 10:47 CEST Norges Bondelag Statens tilbud slik det foreligger nå gir store utslag i mange fylker. Det blir mindre norsk mat. Ressursgrunnlag lar seg ikke flytte på.

09-05-2014 08:36 CEST Norges Bondelag Klokken 11.00 vil næringa svare staten på om det blir forhandlinger i årets jordbruksoppgjør.

Si «ja» i Pride Park

08-05-2014 08:00 CEST Oslo Pride Oslo Pride og Humanistforbundet inviterer til kjærlighetsdag fredag 27. juni.

06-05-2014 13:17 CEST FNs høykommissær for flyktninger UNHCR In Ethiopia, UNHCR is seeing a sharp increase in refugees fleeing South Sudan's conflict, after government forces captured the rebel stronghold of Nasir in the Greater Upper Nile region over the weekend.

Kritisk lavt og lite framtidsretta tilbud

06-05-2014 12:38 CEST Norges Bondelag Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger svarer dårlig på framtidens utfordringer for norsk matproduksjon. Det synes blottet for klimaprofil og satsing på bærekraftig bruk av våre egne jordbruksarealer. Bøndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får.

Priv. til red: Liv Tørres tilgjengelig ifm valget i Sør-Afrika

06-05-2014 07:00 CEST Norsk Folkehjelp Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, er tilgjengelig for pressen i forbindelse med valget i Sør-Afrika 7. mai.

Stor utstilling om sosiale medier og demokrati

05-05-2014 17:30 CEST Nobels Fredssenter Hva har Ernas selfie, digital overvåking, å sjekke Facebook fra senga, fredsprisvinner Liu Xiaobo og Den arabiske våren til felles? Svaret finner du i Nobels Fredssenters nye utstilling Be Democracy som åpner 14. mai kl. 17.00. Utstillingen utforsker hvordan sosiale medier endrer samfunnet og utfordrer makt, og publikum inviteres til å sette sitt preg på den nettopp ved å bruke sosiale medier.

Priv. til red: Faglig briefing om Sør-Sudan

05-05-2014 15:44 CEST Norsk Folkehjelp Titusener av mennesker kommer til å dø av sult i Sør-Sudan. Norsk Folkehjelp er en av de største internasjonale organisasjonene i Sør-Sudan, og tilbyr norske utenriksredaksjoner en faglig briefing om den kompliserte konflikten, aktørene og mulige fremtidsscenarioer.

02-05-2014 17:17 CEST Bygdefolk for Rovdyr 20 000 har allerede skrevet under på Bygdefolk for Rovdyrs underskriftskampanje for ulven!

Velkommen till vår stand under mediadagene i Bergen 7-9 mai

30-04-2014 16:14 CEST Nordens Välfärdscenter VI VIL ØKE SYNLIGHETEN OCH NYANSERE FRAMSTILLINGEN I MEDIA AV PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Personer med nedsatt funksjonsevne fåt mindre omtale i media i dag enn for 20 år siden. Den dekningen som finnes innehålder ofte gammeldags språkbruk, stereotyper och overdriven fokus på funkjonsnedsettelse og personlig tragedie. Det er for lite fokus på personen som sådan.