Pressemeldinger

23-09-2014 11:50 CEST FNs høykommissær for flyktninger UNHCR In Jordan, UNHCR has witnessed a sharp increase in Iraqi refugees in recent weeks with 60 per cent of them citing fears of ISIS as the reason for their flight. In August and September, on average, 120 Iraqis per day have registered with UNHCR in Jordan, up from 65 per day in June and July and just 30 per day in the first five months of 2014.

22-09-2014 09:03 CEST Norsk Folkehjelp Giverlandsgruppen for Palestina kan ikke fortsette å finansiere en palestinsk stat uten at Israel tar reelle skritt mot en tostatsløsning, sier Liv Tørres, for tiden på reise i Gaza.

Presseinvitasjon: Army Summit

19-09-2014 19:34 CEST Hæren Den årlige konferansen Army Summit gjennomføres tirsdag 23. sept. Konferansen tar for seg spennende tema som hvordan utviklingen i verden påvirker soldatens rolle. Problemstillingen belyses fra forskjellige vinkler av svært spennende forelesere. Hæren ønsker med dette å invitere journalister og media til konferansen.

Dette vil Norge prioritere under FNs generalforsamling

19-09-2014 17:26 CEST FN-sambandet 24. september åpner den 69. generalforsamlingens høynivåuke, og verdens statsledere samles i New York. Klimatoppmøte og debatt om nye bærekraftsmål er de viktigste temaene som skal tas opp.

18-09-2014 13:14 CEST Hæren Mandag 22.september vil sjefen for 1. Tysk-Nederlandske Korps, generalløytnant Volker Halbauer arrangere en besøksdag i forbindelse med øvelse Noble Ledger. Pressen inviteres til å besøke øvelsen og se noe av kapasitetene som Nato Response Force (NRF) har. Halbauer vil være tilgjengelig for intervju. Halbauer er sjef for landkomponenten i NRF 2015.

Ett hem för alla - konferens i Oslo

17-09-2014 11:48 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9 och 10 oktober arrangeras konferensen "Ett hem för alla", som fokuserar på en av de viktigaste uppgifterna inom europeisk politik. Rätten till boende är central i varje samhälle. Framgångsrik kombination av ändamålsenligt boende och god service gör det möjligt för personer som har behov av stöd, att leva ett gott liv som fullvärdiga inkluderade samhällsmedborgare.

16-09-2014 16:00 CEST Norsk Folkehjelp According to South Sudanese and international media, the government of South Sudan has announced their intention to replace all foreign workers with locals by October 15th.

16-09-2014 14:44 CEST Norsk Folkehjelp Ifølge flere sørsudanske og internasjonale nyhetskilder er det sendt ut regjeringsordre fra den sørsudanske arbeidsministeren om at alle utenlandske arbeidere skal erstattes av sørsudanere innen 15. oktober.

Håp for en internasjonal forpliktende klimaavtale

15-09-2014 16:14 CEST FN-sambandet Tidenes mest vellykkede internasjonale avtale markeres 16. september. Det er den internasjonale dagen for bevaring av ozonlaget.

Presseinvitasjon: Møt soldatene som skal øve i Latvia

12-09-2014 11:27 CEST Hæren Regjeringen har besluttet at Norge skal delta i NATOs øvelse i Latvia i høst. Hæren sender et mekanisert kompani fra Telemark bataljon(TMBN). Styrken består av ca 190 personer, og vil være utstyrt med blant annet stormpanservogn CV90. Hæren ønsker å invitere media til å møte styrken som nå gjør seg klar til å reise ut.