Pressemeldinger

Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

27-04-2016 12:26 CEST
- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye v...

Norge må ta et oppgjør med egen krigsinnsats!

Norge må ta et oppgjør med egen krigsinnsats!

26-04-2016 13:56 CEST
Fem år etter at Norge brøt mandatet fra FN og bombet Gaddafis residens, stemmer AP og r...

Nesten 70% av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

Nesten 70% av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

26-04-2016 10:00 CEST
TNS Gallups ferske helsepolitiske barometer viser at det er massiv oppslutning i befolk...

Demokrati under kryssild

Demokrati under kryssild

26-04-2016 09:00 CEST
H.K.H. Kronprinsen leder samtalen når ​Global Dignity og Nobels Fredssenter inviterer t...

Markering utenfor Royal Christiania

26-04-2016 07:49 CEST
I forbindelse med den pågående streiken innen Hotell og Restaurantområdet vil Fellesfor...

Topp stemning i Sletta.

Topp stemning i Sletta.

25-04-2016 22:00 CEST

Fellesforbundet og LO har pressekonferanse

25-04-2016 13:23 CEST
Fellesforbundet og LO inviterer til pressekonferanse omkring streiken i hotell og resta...

Et verdivalg for norsk landbruk

Et verdivalg for norsk landbruk

25-04-2016 12:13 CEST
Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta d...

Pressekonferanse i Fellesforbundet

23-04-2016 13:31 CEST
Fellesforbundet innkaller til pressekonferanse i dag lørdag kl 18.30 i forbundets lokal...

Nærbø-bonde frontar nasjonal kampanje

Nærbø-bonde frontar nasjonal kampanje

22-04-2016 13:11 CEST
Synnøve Veien (34) bytta ut jobben i oljebransjen med jobb som heiltidsbonde ved årsski...