Pressemeldinger

– Vi må handle nå for å unngå sultkatastrofe seinere

18-05-2014 10:35 CEST Norsk Folkehjelp – Titusenvis av mennesker i Sør-Sudan er allerede døde, de har bare ikke sluttet å puste ennå, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Østeuropeiske lhbt-aktivister samles i Oslo

16-05-2014 20:48 CEST Oslo Pride Lhbt-aktivister fra seks land legger felles strategier mot homofobi i Øst-Europa under EuroPride 2014 i Oslo, samlet av LLH, Amnesty International og den norske Helsingforskomiteen.

Rekordrask medlemsvekst i Bondelaget

16-05-2014 15:30 CEST Norges Bondelag Aldri før har så mange meldt seg inn i Norges Bondelag som nå. Har fått 189 medlemmer siden regjeringa la fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene.

16-05-2014 14:11 CEST FNs høykommissær for flyktninger UNHCR UNHCR is seeing new displacement in Central African Republic following a recent intensification of conflict in the centre-north. Already, as of 2 May, more than 23,000 people were displaced in the Kaga Bandoro area, a near doubling from the level of a month earlier.

16-05-2014 07:41 CEST Norges Bondelag Bondelaget opphever eggblokkadene.

Innfører aldersgrense for skattelistesnoking

15-05-2014 11:14 CEST Skattebetalerforeningen Fra og med høsten blir det innført en aldersgrense for å sjekke hvor mye du og jeg tjener. I tillegg får du vite hvem som sjekker skatteopplysningene dine. - Vi er glade for innstrammingene, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

15-05-2014 00:28 CEST Bygdefolk for Rovdyr Bygdefolk for rovdyr reagerer kraftig på de ekstraordinære uttakene av jerv – og dertil uetiske hiuttak - vedtatt av Miljødirektoratet. Bygdefolk for rovdyr har sendt protestklager på vedtakene til Klima og -miljøvernministeren og Miljødirektoratet, selv om det ikke gis vanlig klageadgang på ekstraordinære fellingstillatelser vedtatt av Miljødirektoratet.

14-05-2014 21:00 CEST Norges Bondelag

Hvor er integreringspolitikken?

14-05-2014 16:00 CEST Norsk Folkehjelp Erna Solbergs regjering har sagt at de vil satse på integrering av asylsøkerne som allerede er her. Det må bety noe annet enn å sende folk ut av landet så fort som mulig.

14-05-2014 15:27 CEST Hæren I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014 har Hæren fått en viktig ekstratildeling. FD har med dette ønsket å styrke Hærens operative evne, blant annet gjennom å øke tilgjengelighet på beredskapsmateriell, øke øving og trening samt å øke andelen avdelingsbefal og vervede.