Pressemeldinger

​Tema Oslo Pride 2016

02-09-2015 07:00 CEST Oslo Pride Meld inn ditt forslag innen 10. september!

Vil bringe Nobels Fredssenter ut i verden

31-08-2015 17:16 CEST Nobels Fredssenter -Jeg ønsker å gjøre Nobels Fredssenter enda mer kjent ute i verden, sier Liv Tørres, som er ansatt som ny direktør ved Nobels Fredssenter etter Bente Erichsen

Liv Tørres er ansatt som ny direktør ved Nobels Fredssenter etter Bente Erichsen

31-08-2015 09:45 CEST Nobels Fredssenter ​- Liv Tørres har lang erfaring med internasjonalt arbeid. I henne får Nobels Fredssenter en direktør som kan bidra til å løfte senteret videre og gi det en enda sterkere internasjonal profil, sier styreleder Olav Njølstad. Tørres tiltrer stillingen som direktør ved Nobels Fredssenter når Bente Erichsen går av med pensjon 1. januar 2016.

​Rekordsommer for Nobels Fredssenter

26-08-2015 14:44 CEST Nobels Fredssenter Over 30000 besøkte Nobels Fredssenter i juli. 2015 blir en rekordsommer for museet. Nobels Fredssenter hadde 31740 besøkende i juli. Antall besøkende har økt med hele 34 prosent fra juli i fjor. At Nobels Fredssenters besøkstall øker er også et utslag av at museet, som fyller ti år i år, begynner å feste seg i bevisstheten hos publikum, tror direktør Bente Erichsen.

FN: Europeiske land må dele på flyktningansvaret

26-08-2015 13:52 CEST FN-sambandet FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) oppfordrer europeiske land til å støtte de landene som mottar flest flyktninger, og fordele flyktningene seg i mellom. Finansieringen av flyktninghjelp i nærområdene uteblir, og høykommissæren er bekymret for den humanitære situasjonen.

Ny webbsida om alkoholfakta i Norden

19-08-2015 12:48 CEST Nordens Välfärdscenter ​Hur mycket alkohol dricker vi i Norden? En hur stor andel av hushållsutgifterna lägger nordborna på drycker? Hur många dör av alkoholförgiftning årligen? Nordens Välfärdscenter har samlat nordisk alkoholstatistik på en och samma webbsida – Nordisk alkoholfakta.

Norge granskes av FNs komité mot rasediskriminering

13-08-2015 13:35 CEST FN-sambandet Oppfyller Norge retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av rase? Dette skal granskes av FNs komité mot rasediskriminering (CERD) 17. og 18. august.

MER POLITISK MAKT GJENNOM SAMARBEID

12-08-2015 10:26 CEST Europabevegelsen ​I kampen mot EØS-avtalen, har Nei til EU nå mobilisert en rekke kjendiser og forskere til å fremme krav om å si opp EØS-avtalen -Det er oppsiktsvekkende at aktører fra forskning og kultur er fanebærere for mindre europeisk samarbeid. Det er i alle fall det som blir konsekvensen skulle Norge si opp EØS-avtalen, sier Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen.

NY SJANSE, IKKE GREXIT!

07-07-2015 08:44 CEST Europabevegelsen EU er en omfattende integrert økonomisk union få har skjønt rekkevidden av og den beste løsningen for Hellas er fortsatt innenfor dette fellesskapet. EUs mål skal være å sikre en god økonomisk utvikling både for fellesskapet og for de enkelte medlemsstatene. – Det er en grense for hva gresk økonomi og det greske folk kan makte å gjennomføre med en stadig mer tyngende gjeldsbyrde, sier Grindheim

Ban Ki-moon i Oslo lanserte den siste Tusenårsmålsrapporten

06-07-2015 18:25 CEST FN-sambandet I dag 6. juli lanserte FNs generalsekretær Ban Ki-moon den siste Tusenårsmålsrapporten. På våre nettsider finner du nøkkeltallene.