Pressemeldinger

13-05-2011 14:57 CEST Nærings- og handelsdepartementet Fra 16. mai 2011 kan små aksjeselskaper registrere i Foretaksregisteret at de har valgt bort revisjon av årsregnskapet. Rundt 100 000 norske småbedrifter får mulighet til å velge bort en fast årlig utgift på anslagsvis 10 000 -15 000 kr. Unntaket fra revisjonsplikten er dermed et viktig forenklingstiltak.

Positiv utvikling for KLP

04-05-2011 09:00 CEST KLP KLPs gode resultater fortsetter inn i 2011. KLP-konsernet leverer et driftsresultat på 1,5 milliarder kroner for første kvartal.

Lanserer ”oljefond” for småsparere

26-04-2011 14:53 CEST KLP KLP Fondsforvaltning lanserer kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon. Fondet har markedets laveste kostnader og passer for investorer som ønsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond.

08-04-2011 18:01 CEST Finansdepartementet Norge – Det var gode resultater for Statens pensjonsfond utland i 2010. De store verdifallene under finanskrisen er mer enn oppveid av gevinstene i oppgangsperioden som fulgte. En viktig grunn er at vi holdt fast ved den langsiktige investeringsstrategien. Nå trekker vi opp perspektivene for videreutvikling av strategien framover, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

30-03-2011 10:09 CEST SpareBank 1 Nord-Norge

KLP best i klassen - igjen

18-02-2011 09:00 CET KLP Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP også i 2010.

KLPs indeksfond stadig mer populære

29-12-2010 10:00 CET KLP KLP Fondsforvaltning kan vise til nok et godt år i 2010. Netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra konserneksterne kunder utgjorde 1,2 milliarder kroner ved utgangen av november.

Meget god avkastning til pensjonskundene

28-10-2010 09:00 CEST KLP Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP i tredje kvartal. Konsernets driftsresultat styrket seg med 5,0 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 6,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Samfunnsansvar blir et krav for børsnoterte selskaper

27-10-2010 12:44 CEST KLP I forrige uke ble en milepæl nådd for institusjonelle investorer som kjemper for selskapers samfunnsansvar og ansvarlige investeringer i Norge. Den reviderte utgaven av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse forankrer et tydelig styreansvar for samfunnsansvar.

Norge verdensledende på ansvarlige investeringer

18-10-2010 10:00 CEST KLP Det norske markedet for ansvarlige investeringer (SRI) har vokst. Det er nå blant Europas tre største SRI-marked målt i antallet kroner. I tillegg er Norge ett av de landene i verden med høyest andel kapital forvaltet på en ansvarlig måte.