Pressemeldinger

​Etterlyser mer visjonære byutviklere

07-05-2015 08:19 CEST Schneider Electric Norge Norske byer kan redusere strømregningen med 30 prosent. 200 byer over hele verden jobber nå med å effektivisere strømforbruket gjennom radikal bruk av eksisterende teknologi. Norske byer kan spare mye ved å tenke smartere.

Statskog Energi AS selger Stigafjell Vind AS

06-05-2015 16:02 CEST Statskog SF Statskog Energi AS selger alle aksjene i Stigafjell Vind AS til Eolus Vind Norge AS.

Hexagon Ragasco kåret til Norges smarteste industribedrift

05-05-2015 15:57 CEST Siemens AS Raufossbedriften Hexagon Ragasco er kåret til Norges smarteste industribedrift i konkurranse med 57 andre industribedrifter i Norge. Bedriften vant fordi de har mangedoblet produktiviteten og produserer lønnsomt i Norge i konkurranse med glo-bale aktører. Prisen ble delt ut på Industrikonferansen 2015.

Agder Energi resultat 1. kvartal 2015

05-05-2015 14:44 CEST Agder Energi Agder Energi hadde i første kvartal 2015 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 215 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2014 var 279 millioner kroner.

Norsk Wavin styrker sin logistikk funksjon.

05-05-2015 13:41 CEST Norsk Wavin as Inger-Lise Moene har begynt i en nyopprettet stilling som logistikksjef og vil være ansvarlig for alle prosesser relatert til vareflyt i Norsk Wavin. Moene har en solid bakgrunn innenfor supply chain, logistikk, strategisk innkjøp. I tillegg lang erfaring med relaterte prosesser og systemer som for eksempel SAP fra sine stillinger som logistikksjef i Mantena og Arcus.

Norge bruker mindre bioenergi

05-05-2015 07:55 CEST Enova SF Mens andre land har tatt i bruk bioenergi i stadig større grad de senere årene, har både produksjonen og bruken i Norge gått ned. Det viser en rapport NMBU har utarbeidet for Enova som en del av arbeidet i det internasjonale energibyrået IEA.

- Fremtidens smarte byer må utnytte sin kompleksitet

05-05-2015 07:25 CEST Schneider Electric Norge Denne uken arrangeres Fremtidskonferansen, der temaet er « Fremtidens Smart City». Flavio Santos, VP i Schneider Electric og ansvarlig for bærekraftige tjenester skal snakke om hva byene kan spare dersom de blir smartere.

LOS kjøper Enfo Nordic

05-05-2015 06:00 CEST LOS Energy ​For å forsterke den nordiske satsingen innen forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering kjøper LOS AS selskapet Enfo Nordic AS. LOS tilbyr nå tjenester innen forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering i hele Norden.

LOS kjøper Enfo Nordic

05-05-2015 06:00 CEST LOS For å forsterke den nordiske satsingen innen forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering kjøper LOS AS selskapet Enfo Nordic AS. LOS tilbyr nå tjenester innen forbrukerfleksibilitet og energieffektivisering i hele Norden.

04-05-2015 09:58 CEST Goodtech ASA Stockholms Läns Landsting (SLL) har tildelt Goodtech et prosjekt for Östra Station i Stockholm. Prosjektet gjelder bane-, el-, signal-, tele-, mark- og plattformsarbeider. Prosjektet er en del av den pågående oppgraderingen og kapasitetsøkningen av Roslagsbanan som SLL gjennomfører.