Pressemeldinger

Norges Fredsråd: Norsk innblanding kan gjøre vondt verre i Syria og Irak

02-05-2016 18:40 CEST
Nok en gang ser vi at Norge nekter å lære av sine egne feil: Regjeringen sender nå spes...

Fellesforbundet utvider streiken

02-05-2016 17:36 CEST
Fellesforbundet har i dag varslet plassfratredelse for nær 1000 nye medlemmer på nær 10...

Norge best i klassen på samordning mot barnefattigdom

02-05-2016 09:00 CEST
Norge er det eneste landet i Norden som har tiltak for en helhetlig innsats mot barnefa...

Resultat av uravstemninger

Resultat av uravstemninger

29-04-2016 10:18 CEST
Fellesforbundets leder Jørn Eggum vil kl 12.00 i dag overlevere resultatene av uravstem...

Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

27-04-2016 12:26 CEST
- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye v...

Norge må ta et oppgjør med egen krigsinnsats!

Norge må ta et oppgjør med egen krigsinnsats!

26-04-2016 13:56 CEST
Fem år etter at Norge brøt mandatet fra FN og bombet Gaddafis residens, stemmer AP og r...

Nesten 70% av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

Nesten 70% av den norske befolkningen ønsker mer offentlig støtte til tannhelse

26-04-2016 10:00 CEST
TNS Gallups ferske helsepolitiske barometer viser at det er massiv oppslutning i befolk...

Demokrati under kryssild

Demokrati under kryssild

26-04-2016 09:00 CEST
H.K.H. Kronprinsen leder samtalen når ​Global Dignity og Nobels Fredssenter inviterer t...

Markering utenfor Royal Christiania

26-04-2016 07:49 CEST
I forbindelse med den pågående streiken innen Hotell og Restaurantområdet vil Fellesfor...

Topp stemning i Sletta.

Topp stemning i Sletta.

25-04-2016 22:00 CEST