Nyheter

 - Aukande ulikskap må få meir merksemd

27-02-2015 09:38 CET Den norske kirke Aukande ulikskap, ekstrem overflod, marginalisering og fattigdom utfordrar menneske si gudgitte likeverd og visjonen om eit samfunn der alle kan leve i tryggleik, meiner Bispemøtet.

Vinterferie blir mulig med Frelsesarmeen

20-02-2015 10:18 CET Frelsesarmeen Vinterferie i byen og til fjells: For mange er det vanskelig å prioritere ferietur eller delta på aktiviteter med familie og venner. Derfor tilbyr Frelsesarmeen nettopp det i vinterferien.

Mange frivillige før oppstart

20-02-2015 09:51 CET Frelsesarmeen Det er god oppslutning om PULS-Ditt værested på Gjøvik, som åpnet torsdag 19. ferbruar. − Puls er et etterlengtet tilbud for å redusere ensomhet og uførhet, samt inkludere innvandrere.

Organdonasjon, en kjærlighetshandling

12-02-2015 11:58 CET Stiftelsen Organdonasjon – Som sykehusprest i mer enn 30 år har jeg møtt pasientene som venter på et nytt organ, i en krevende ventetid med en utrolig forringet livskvalitet. Jeg har sett gleden og takknemligheten hos pasientene som har fått transplantert det helt nødvendige organet, skriver sykehusprest Leif Kristian Drangsholt i denne kronikken om Valentinsdagen og organdonasjon

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi styrker implementeringen

12-02-2015 09:46 CET Nordens Välfärdscenter ​Nordens Velfærdscenter nedsatte i 2014 en Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi, med det formål at styrke implementeringskræften i Norden. Gruppen har identificeret de største udfordringer og barrierer i forhold til at implementere velfærdsteknologi – og med disse i baghovedet en række anbefalinger designet til at styrke implementeringskraften på tværs af de nordiske grænser.

Stiftelsen Organdonasjon og Viken Fiber inngår sponsorsamarbeid

09-02-2015 06:00 CET Stiftelsen Organdonasjon Stiftelsen Organdonasjon er glade for å ha inngått et sponsorsamarbeid med Viken Fiber. Sammen skal de spre budskapet om organdonasjon ut til enda flere.

Lanserer kampanje for å hylle mødre

06-02-2015 10:44 CET Menneskeverd I anledning morsdagen søndag 8. februar, mobiliserer Menneskeverd for å løfte opp morsrollen i samfunnet.

Frelsesarmeen med hjelpetiltak i Romania

03-02-2015 15:08 CET Frelsesarmeen Frelsesarmeens prosjekt i Romania er godt i gang med 3,9 millioner euro i EØS-midler. Norges ambassadør skryter av Frelsesarmeens arbeid.

Finner de bortkomne

03-02-2015 10:51 CET Frelsesarmeen Hun sier selv at hun er grusomt sta. Det er nok noe av grunnen til at Inger Marit Nygård finner så mange personer hvert år. I 2014 fant hun 59 bortkomne personer.

Forsatt økt ventetid for utenlandsadopsjoner

03-02-2015 07:00 CET Adopsjonsforum De som i fjor adopterte barn via Adopsjonsforum, hadde i gjennomsnitt brukt 5 år og 5 måneder på prosessen. Ventetiden per land varierer imidlertid mye.