Nyheter

12-01-2014 21:41 CET Foreningen 2 Foreldre Foreningen 2 Foreldre mener at lovgivningen på familieområdet bør være normativ, grensesettende og tydelig. Barneloven bør fremme likeverdig foreldreskap som norm.

Verktøy for arbeid med vold i nære relasjoner

12-01-2014 12:38 CET Norsk Krisesenterforbund I forbindelse med prosjektarbeid i i 2012 og 2013 har Norsk Krisesenterforbund utarbeidet produkter som kan være nyttige i det praktiske arbeidet mot vold i nære relasjoner i kommunene. Produktene er gratis, men mottaker må betale porto for sending av materiell. I tillegg ønsker vi at det oppgis kilde dersom det utarbeides lokale varianter av tiltakene.

Et stykke 1800 g navngitt baby med skjeve plastrør i ørene, takk!

10-01-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Hvem er jeg egentlig, og hvem er du som ga meg denne identiteten? Hvem er du som fødte meg nedi slummen i en by kalt Popayán?

Scandic vant prestisjetung pris i Tyskland

18-12-2013 10:10 CET Scandic Hotels Norge

09-12-2013 23:50 CET Foreningen 2 Foreldre Foreningen 2 Foreldre har avgitt høringssvar til "Forskrift for samvær under tilsyn". Sammendraget og høringssvaret i sin helhet kan du lese nedenfor.

En gave for framtiden

09-12-2013 12:56 CET Telenor Norge Unicef-sjefen rørte alle da han sa hva julegaven fra Telenors ansatte skal gå til.

PØBELPROSJEKTET: Oppdaterte tall per 03.12.13

05-12-2013 16:00 CET Kronprinsparets Fond Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet - ut i jobb eller videreutdannelse. Her følger oppdaterte tall fra Pøbelprosjektet as pr 03.12.13.

Underskrifter levert på Stortinget!

28-11-2013 09:08 CET Adopsjonsforum Onsdag 27. november overleverte Verdens Barn og Adopsjonsforum 2 127 underskrifter fra kampanjen "Øk adopsjonsstøtten" til familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Mangel på adopsjonskurs blir «flaskehals»

26-11-2013 13:28 CET Adopsjonsforum For tredje gang på halvannet år kan norske familier få sin adopsjonsprosess forsinket. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) klarer ikke å dekke behovet for adopsjonsforberedende kurs.

Informasjonsleder søkes

19-11-2013 22:14 CET Stefanusalliansen Det er ledig et vikariat i ett år som informasjonsleder i Stefanusalliansen, med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart: Februar 2014.