Pressemeldinger

Bedrer miljøet og kommuneøkonomien med over 90 energitiltak

02-12-2014 10:35 CET Schneider Electric Norge Skaun kommune i Sør-Trøndelag vil investere 13,6 millioner kroner i energi- og miljøspareprosjekt. Risikoen for resultatoppnåelsen tar leverandøren Schneider Electric.

Goodtech vinner kontrakt med Tizir Titanium & Iron (TTI) Tyssedal

02-12-2014 10:25 CET Goodtech ASA Goodtech Projects & Services har vunnet en kontrakt med Tizir for levering av elektro- og automatiseringssystem til TTIs smelteverk i Tyssedal. Kontraktsverdien er ca. NOK 29 millioner. Kontrakten omfatter oppgradering av eksisterende smelteovn og klargjøring for neste trinn som er implementering av en ny smelteovn med tilhørende hjelpesystemer.

Nye vekstmuligheter for EcoOnline

02-12-2014 08:00 CET EcoOnline AS Det Trondheimsbaserte investeringsselskapet Viking Venture har kjøpt 64% av aksjene i EcoOnline AS. – Dette blir en spennende reise sammen, sier Managing Partner i Viking Venture, Erik Hagen.

– Å investere med hjerte og hjerne er god butikk

01-12-2014 14:08 CET Nordea Bank Norge ASA ​Nordea vet at bærekraftige selskaper bygger fremtiden og gir god avkastning til eierne. Det europeiske magasinet Capital Finance International har kåret Nordea til den beste i Europa til å ta hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) i sine investeringer.

​31 nye selskaper ekskludert

01-12-2014 11:00 CET KLP Fire nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer per desember. I tillegg ekskluderer KLP 27 kullselskaper. Yahoo! Inc blir igjen inkludert.

Tom Nysted i Sundtofts klimaråd

01-12-2014 10:30 CET Agder Energi - Klimautfordringen kan ikke møtes uten en vesentlig og varig økning i bruken av fornybar energi i verden. Hvordan vi kan bidra til dette i Norge og Europa vil bli min viktigste innfallsvinkel som medlem av Klima- og miljøministerens Klimaråd, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Karrieredag om realfag "Tilbake til fremtiden" 2. desember 2014

28-11-2014 09:00 CET INSPIRIA science center Gir gass for realfag! Over 100 karriererådgivere, realfagslærere og elever fra videregående skoler setter hverandre i stevne når NHO Østfold, INSPIRIA, Norsk olje og gass og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterer til årets Realfagsdag "Tilbake til fremtiden" på INSPIRIA science center den 2. desember. Der skal de lære mer om mangfoldet av realfagsyrker innen olje- og gassnæringen.

Tre viktige batteritips: Hva du bør vurdere om

27-11-2014 16:19 CET Johnson Controls Power Solutions Kjenner du tilstanden til kjøretøyets batteri? De fleste sjåfører legger ikke merke til batteriet så lenge det virker. Men hvis motoren ikke starter, kan det være for sent med enkelt vedlikehold. Heldigvis er det enkle ting sjåfører kan gjøre for å forberede batteriene til de kommende vintermånedene.

Enova ser mørkt på gamle lys

26-11-2014 09:50 CET Enova SF I april blir det forbudt å produsere og selge kvikksølvpærer. Men de fleste norske kommuner bruker fortsatt veilys med kvikksølv. Enova håper kommunene nå benytter sjansen til å erstatte dagens anlegg med LED-teknologi, og bidrar med økonomisk støtte.

Nordmenn praktiserer ikke kunnskap om økonomisk kjøring

25-11-2014 10:15 CET A/S Norske Shell I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact, oppgir over halvparten av bilførerne at de er dyktige i drivstofføkonomisk kjøring. Menn mener de kan mer om kjørestilen enn kvinner, og trøndere oppgir at de kan dette bedre enn andre landsdeler.