Kontaktpersoner

Lars Petter Bartnes
Kristin Obrestad
Gunvor K. Andresen
Markku Aikomus

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR

Kapt Øivind Baardsen

Øvelse Joint Viking 15 Bildet av Baardsen kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

John Vegar Gystad

Øvelse Joint Viking 15 Bildet av Gystad kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

Oblt Aleksander Jankov

Øvelse Joint Viking 15 Bildet av Jankov kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Forsvaret såfremt Forsvaret krediteres.

Roar Jødahl

Norsk Tipping Kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl er pressekontakt i selskapet sammen med kommunikasjonssjef Arve Sjølstad. Han henviser videre ved behov.