Kontaktpersoner

Andreas Feen Sørensen

Andreas Feen Sørensen

29-04-2016 18:56 CEST

Arne Ivar Sletnes

Arne Ivar Sletnes

29-04-2016 08:14 CEST

Thomas Hansen

Thomas Hansen

28-04-2016 14:52 CEST

Sirpa Nyberg

21-04-2016 14:17 CEST

Jonas Lage Roelsgaard

Jonas Lage Roelsgaard

11-04-2016 09:18 CEST

Leder for Nordisk studentforeningen og Foreningen Nordens Ungdom Norge.

Iris Dager

Iris Dager

11-04-2016 09:18 CEST

Iris sitter i FNUFs styre som representant for ungdomsforbundet på Island. Hun er svens...

Erik Lundesgaard

Erik Lundesgaard

06-04-2016 10:11 CEST

Lundesgaard besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt praktiske spørsm...

Christian Vammervold Dreyer

Christian Vammervold Dreyer

06-04-2016 10:08 CEST

Dreyer besvarer på spørsmål om boligmarkedet, boligprisstatistikken og boligpriser, bol...

Gaute Johansson Gaarder

31-03-2016 14:25 CEST

Peder Qvale

31-03-2016 14:23 CEST