Kontaktpersoner

Ole Marius Aune Sandmo
Truls Thorgeirsson
Per Skorge
Silje Budeng

Plan Norge

Hilde Karine Sæberg
Camilla Bergsli

Gassnova SF

Tove Dahl Mustad

Gassnova SF

Yngvild L. Schei

Norges Studentidrettsforbund

Caroline Reinskou Engelhart

Plan Norge

Joachim Westher Andersen

Oslo Lufthavn AS Medieansvarlig og pressetalsmann. Bildet av Westher Andersen kan brukes i redaksjonell og relevant omtale av Oslo Lufthavn såfremt Oslo Lufthavn AS krediteres.