Kontaktpersoner

Pia Lindhe
Erik Nygaard

Akupunkturforeningen

Dalius Bansevicius
Marianne Reedtz Sparrevohn
Mohsen Zangani

Atlantis Medisinske Høyskole

Tomm-Espen Strøm

Atlantis Medisinske Høyskole

Mari Grønvold

Atlantis Medisinske Høyskole

Merete Skjørten

Atlantis Medisinske Høyskole

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse