Kontaktpersoner

Helene Melby Brodersen

EcoOnline AS Helene er ansvarlig for innholdet på våre hjemmesider. Hun er utdannet journalist og mestrer derfor kunsten å gjøre komplisert innhold forståelig for folk flest. Helene jobber også med PR. Hun er engasjert i å øke fokuset på farlige kjemikalier, og hvordan proaktivt arbeid kan bidra til å forhindre skader på både mennesker og miljøet.

Rune Bergsodden

Birkebeiner

Terje Lund Olsen

Birkebeiner

Ingunn Rønningen Kleven

Birkebeiner

Nils Klippenberg
Dag Otterstad
Richard Jaros
Jan Erik Lystad