Pressemeldinger

110 millionar kroner til oppryddingsarbeidet etter ”Godafoss”-grunnstøytinga

28-02-2011 09:25 CET
- Kystverket har i dag fått til disposisjon 110 millionar kroner for å handtere  oljeve...

Støtter miljøovervåkning i Kristiansandsfjorden

29-11-2010 13:44 CET
I Kristiansandsfjorden er det ryddet opp i forurenset sjøbunn. Fylkesmannen i Vest-Agde...

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

29-11-2010 13:42 CET
Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif stø...

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

29-11-2010 13:40 CET
En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Sta...

Felles beredskapsplan mellom Norge og Storbritannia

25-11-2010 09:22 CET
- Denne reviderte beredskapsplanen er viktig for samarbeidet mellom Norge og Storbritan...

Forbod mot landing av makrell frå færøyske og islandske fartøy

29-07-2010 14:01 CEST
- Det uansvarlege fisket etter makrell som Færøyane og Island har sett i gang i eit for...

Kystens dag 2010 i Oslo

14-06-2010 11:49 CEST
12. juni arrangeres Kystens dag langs hele kysten. Årets hoverarrangement går av stabel...

Lav grunnvannstand kan true vannforsyningen

15-02-2010 11:15 CET
Mange steder langs kysten fra Nordland til Sørlandet er det registrert den laveste grun...