Pressemeldinger

AREVA og Schneider Electric inngår samarbeidsavtale om energilagring

06-03-2014 14:32 CET Schneider Electric Norge

Høster talenter via industrimaster

05-03-2014 12:42 CET FMC Technologies Siden 2006 har FMC Technologies samarbeidet med Høgskolen i Buskerud, nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), om en mastergrad i Systems Engineering. Mastergraden er den eneste av sitt slag og studentene tilbringer kun halvparten av studiene på skolebenken, resten av tiden er viet til relevant arbeidspraksis med femti prosent lønn.

Millionutdelingen har startet

04-03-2014 09:55 CET LOS Støtte til krutt, svømmeutstyr til norgesmester og smårollinger på tur til Vitensenteret. De første månedsvinnerne i LOS Fondet er kåret. LOS Fondet har månedlige tildelinger fra februar til juni.

Flere og flere husholdninger i leveringspliktfella

03-03-2014 11:22 CET elskling.no Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 72 300 husholdninger fikk strøm på leveringsplikt i tredje kvartal i fjor. Dette innebar en økning på drøyt 8 prosent eller 10 000 husholdninger sammenlignet med tilsvarende kvartal 2012. I gjennomsnitt er påslaget på leveringsplikt hele 750 prosent høyere enn det gjennomsnittlige påslaget for spotpriskontrakt.

Etablerer samarbeid om vindkraft på Fosen

03-03-2014 07:00 CET Agder Energi De fire kraftselskapene Statkraft, NTE, Agder Energi, og TrønderEnergi har inngått intensjonsavtale om å etablere et samarbeid om utbygging og drift av Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan, som er tre av ni konsesjonsgitte vindprosjekter på Trøndelagskysten. Samarbeidet øker sannsynligheten for at disse tre vindparkene blir bygd, og for nettilgang også til de øvrige konsesjonsgitte parkene på Fosen.

Bedret resultat for TAFJORD

28-02-2014 13:24 CET TAFJORD Foreløpig regnskap for 2013 viser et resultat etter skatt på 121,6 mill. kr. Dette er en økning på vel 70 mill. kr i forhold til 2012. Årsaken til resultatforbedringen ligger fortrinnsvis i nettselskapet, som oppnådde et vesentlig bedre resultat enn tidligere.

Rekordmange energi- og klimatiltak

28-02-2014 13:00 CET Enova SF Aldri har flere prosjekt fått støtte fra Enova enn i fjor. Det viser selskapets resultatrapport som ble overlevert olje- og energiminister Tord Lien fredag.

H.K.H. Kronprins Haakon besøker FMC Technologies i St. Petersburg

28-02-2014 08:44 CET FMC Technologies H.K.H. Kronprinsen avsluttet sitt offisielle besøk til St. Petersburg torsdag 27. februar med et besøk hos FMC Technologies i deres lokaler ved Vinterpalasset. FMC Technologies er verdensledende på systemer og løsninger til olje- og gassproduksjon på havbunnen.

Halvveis til dobbelt så stor – og vi er i rute

27-02-2014 10:00 CET Oslo Lufthavn AS (Gardermoen, 27.02.2014) Etter første spadetak i 2011 er utbyggingen av ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir halvveis. Når utbyggingen er fullført i april 2017 vil kapasiteten på Oslo Lufthavn være 28 millioner passasjerer mot dagens 23 millioner.

Utvider støtten av PowerChuteTM Network Shutdown programvaren til virtuelle clustermiljøer

26-02-2014 13:58 CET Schneider Electric Norge