Pressemeldinger

Verdensekspertisen på flodbølger fra skred møttes hos NGI i Oslo

17-02-2015 11:08 CET NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT Over 30 ledende tsunamiforskere fra hele verden deltok på det åpne seminaret om skredinduserte flodbølger som ble arrangert på NGI torsdag 22. januar og Universitetet i Oslo fredag 23. januar 2015.

Vil redde snømannen

17-02-2015 11:03 CET Eidsvoll 1814 – Vi vil ha snø og snømenn også i fremtiden, ikke regn og slaps, sier Eliah Hudgins. Mandag var han med å stifte Barnas Klimapanel på historisk grunn i Eidsvollsbygningen.

Fra NorgesEnergi til LOS

17-02-2015 07:16 CET LOS Rolf Bjarne Eriksen (36) er ansatt som ny leder for salg og produktutvikling i LOS privat. Han kommer fra stillingen som kundesenterleder i NorgesEnergi.

Älvsbyhus lanserer solceller som nytt tilvalg!

16-02-2015 09:20 CET Älvsbyhus Älvsbyhus arbeider langsiktig og målrettet med energieffektivisering, noe som er bra for miljøet – og for våre kunders lommebøker. Denne gangen introduseres solceller som ny tilvalgsleveranse.

Suksess for Goodtechs Portabulk®-teknologi

16-02-2015 09:00 CET Goodtech ASA Goodtech opplever økt etterspørsel etter løsninger for helautomatisk fylling og håndtering av bulkprodukter i storsekker, og har nylig vunnet tre viktige kontrakter innen ulike industrisegmenter. Kundene er ledende europeiske produsenter av mineraler, gjødsel og fiskefôr.

SNØMENNENES RIKSFORSAMLING #reddsnømennene

13-02-2015 13:00 CET Eidsvoll 1814 Vil du være med å bygge snømann i vinterferien? spør direktør Erik Jondell ved Eidsvoll 1814. Snømannen er selve symbolet på gammeldags hvit vinter, på vinterlek og moro. Nå truer klimaendringene og den globale oppvarminga. Hvert år blir det født rundt 59.000 barn her i landet.Tenk så mange barn som kan bli frarøvet gleden av å lage sin egen snømann, hvis vi ikke gjør noe alle mann, sier Jondell.

Kvartalsrapport og foreløpig resultat 2014

13-02-2015 12:00 CET Agder Energi Agder Energi hadde i 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 834 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 845 millioner kroner.

To norske lag i Shell Eco-marathon

13-02-2015 11:41 CET A/S Norske Shell Etter at NTNU lenge har vært alene om å forsvare de norske fargene i Shell Eco-marathon vil nå to norske skoler tevle i konkurransen hvor målet er å bruke minst mulig energi på en gitt lengde. Også Høgskolen i Østfold er påmeldt til årets konkurranse, og de lover å gi NTNU kamp om å bli beste norske bil.

GTL i drivstoffet reduserer lokal luftforurensing i vinterkulda

13-02-2015 10:45 CET A/S Norske Shell Tester viser at tilsetning av GTL (Gas to Liquids) i diesel reduserer lokale utslipp av partikler og nitrogenoksider (NOx). Shell tilsetter i dag opptil 50 prosent egenprodusert GTL i dieselen på Østlandet om vinteren. – En reduksjon i utslipp av NOx og partikler er viktig for luftkvaliteten i storbyene på vinterstid, noe GTL viser seg å bidra til, sier produktekspert i Shell, Marit Soleim.

​LINK Arkitektur signerer Oslo Klimaavtale

13-02-2015 10:02 CET Link Arkitektur LINK Arkitektur har onsdag 11.02.2015 i samvær av byrådsleder Stian Berger Røsland signert Oslo Klimaavtalen. For å klimamålene er det klimasamarbeidet «Næring for klima» etablert, et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen hvor det lokale næringslivet skal ta aktivt del i arbeidet med å nå disse målene.