Pressemeldinger

Innsamlingskontrollen – en unødvendig merkostnad

20-03-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Adopsjonsforum har besluttet å melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal gå til prosjektene – ikke til unødvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.

We develop the Nordic welfare model

11-03-2014 13:19 CET Nordens Välfärdscenter Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National differences provide opportunities for comparison and learning from each other’s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is a key-actor in promoting and developing Nordic welfare.

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

11-03-2014 11:41 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter (NVC) har på upp­drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för perso­ner med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

De svagaste alkoholpolitiska åtgärderna populärast bland allmänheten

05-03-2014 13:10 CET Nordens Välfärdscenter Politikerna ska självklart lyssna till den allmänna opinionen. Problemet är bara att de alkoholpolitiska åtgärder som har bästa resultat ofta är minst populära bland allmänheten. Det säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i Nordens Välfärdscenters nya publikation om alkoholopinioner i Norden.

- Passivt av Helsedirektoratet

03-03-2014 08:00 CET Adopsjonsforum Helseoppfølgingen av adopterte barn har lenge vært kritisert for å være mangelfull. Høsten 2013 godkjente Helsedirektoratet nye rutiner for å sikre en bedring på feltet, men har ennå ikke offentliggjort dem.

Styrker fellesskapet i ferien

24-02-2014 07:00 CET Frelsesarmeen Frelsesarmeen gir denne uken barn i Bergen gode ferieopplevelser- helt gratis.

Ny utstilling med barnekunst: Ser du hva jeg mener?

19-02-2014 15:34 CET Nobels Fredssenter Demokrati og ytringsfrihet står sterkt i grunnlovsjubileet. I utstillingen Ser du hva jeg mener? vises ytringer fra barn over hele verden om skole, samfunn og opplevelser – på godt og vondt. Utstillingen er laget i samarbeid med Det Internasjonale Barnekunstmuseet og vises på Nobels Fredssenter fra 22. februar.

Melkeallergi eller laktoseintoleranse – vet du forskjellen?

19-02-2014 13:46 CET Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Melkeallergi og laktoseintoleranse blir ofte brukt om hverandre. - Dette er ulike diagnoser som opptrer noe forskjellig og hvor en ikke alltid trenger å utelate alle meieriproduktene fra kostholdet, forteller Terese Glemminge Arnesen, ernæringsfysiolog i Melk.no.

40 prosent nedgang i adopsjoner

06-02-2014 09:40 CET Adopsjonsforum I Norge ble det gjennomført 40 prosent færre internasjonale adopsjoner i 2013 enn året før. Antall adopsjoner gjennom Adopsjonsforum gikk ned fra 131 i 2012 til bare 77 i fjor.

Tore Strømøy og Solveig Horne kommer, kommer du?

04-02-2014 00:04 CET Foreningen 2 Foreldre Tirsdag 4. februar kl 19:00 deles Foreningen 2 Foreldres hederspris ut for første gang.