Pressemeldinger

21-11-2013 23:36 CET Nordens Välfärdscenter Det nordiska samarbetet på funktionshinderområdet tar ny sats genom Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det nya rådet består av experter som utsetts av de nordiska regeringarna och av funktionshinderorganisationerna. Målet är att rådet ska bidra till bättre liv för de många människor som lever med någon form av funktionsnedsättning.

12-11-2013 23:29 CET Nordens Välfärdscenter Att antalet äldre ökar innebär att behovet av stöd och service ökar. De äldre tillbringar en stor del av sin tid i boendet. Men hur bor egentligen de äldre i Norden? Vilka framtida problem går att förutsäga om de äldres boende och vad behöver göras för att minska problemen? Detta diskuteras när Nordens Välfärdscenter arrangerar seminarium i Handicaporganisationernes Hus, Taastrup, 26 november.

Løftebrudd om adopsjonsstøtte

08-11-2013 13:59 CET Adopsjonsforum - Høyre har begått et løftebrudd når de ikke øker adopsjonsstøtten, sier daglig leder i Adopsjonsforum Øystein Gudim.

7 av 10 barn og unge sliter med sprøyter!

07-11-2013 08:00 CET ConceptoMed AS

Att stödja eller vårda sina nära: Nordiska erfarenheter

27-10-2013 11:37 CET Nordens Välfärdscenter Forskare och politiker är ense: Det behövs mer kunskap om vad det innebär att ta hand om och vårda närstående. I häftet diskuteras skillnader mellan de nordiska länderna samt hur arbetslivet kan bidra för att göra det lättare att arbeta samtidigt som man stöttar anhöriga. Publikationen bygger på ett seminarium arrangerat av NVC och svenska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska ministerrådet.

Ođđa prošeakta olbmuide doaibmahehttehusain sámi duogážiin

22-10-2013 14:17 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter lea ožžon bargogohččosa Barne, -ungdoms- og familiedirektoratetis Norggas čađahit prošeavtta doaibmahehttehuvvon olbmuid birra sámi duogážiin. Prošeavttas galgá iskat jus gávdno ovddibut dutkan doaibmahehttehuvvon olbmuid birra sámi duogážiin. Ja vel hábmet evttohusa dutkanprošektii ja nannet prošeavtta sámi servodagas.

Hur formas nordisk folkhälsopolitik?

22-10-2013 13:41 CEST Nordens Välfärdscenter Hur har beslutsfattande inom folkhälsoområdet förändrats under de senaste 20 åren? Vem agerar på arenan och vilka argument används för att motivera folkhälsopolitiska beslut? NVC:s nya publikation "Mitt liv som kund" tar sig an frågorna.

1,6 miljoner till funktionshindersorganisationernas nordiska samarbete - ansök nu!

22-10-2013 10:57 CEST Nordens Välfärdscenter Nu finns det pengar att söka från stödordningen för funktionshindersorganisationernas nordiska samarbete gällande aktiviteter under 2014. Det disponibla sammanlagda beloppet är 1,6 miljoner kronor. 5 november är sista ansökningsdag.

- Høyre: Ikke svikt adoptivfamiliene

18-10-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Mange barn trenger foreldre, men det blir stadig dyrere å adoptere. Nå forventer Øystein Gudim, daglig leder i Adopsjonsforum, at Høyre holder sitt valgløfte om å øke adopsjonsstøtten.

Kunskapsbank om skolavhopp lanserad

03-10-2013 14:23 CEST Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter, Nordiska ministerrådet, Ungdomsstyrelsen och Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) deltog när Kunskapsbanken lanserades 2 oktober. Websidan som samlar goda nordiska exempel för att förebygga skolavhopp är nu redo för dialog med omvärlden.