Dokumenter

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 300311

31-03-2011 20:17 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 30. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 230311

23-03-2011 20:30 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 23. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 160311

16-03-2011 19:24 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 16. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 100311

10-03-2011 17:29 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 10. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 030311

04-03-2011 08:43 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 23. februar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 230211

23-02-2011 20:16 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 23. februar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 160211

16-02-2011 20:08 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 16. februar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsbrev fra CLIMIT-programmet februar 2011

07-02-2011 18:55 CET Gassnova SF Når målet om 35 prosent energikutt Forskningsprogrammet SOLVit er tett på sitt første hovedmål om å redusere energiforbruket for CO2-fangst med 35 prosent. Hvem blir først med et fullskala anlegg? Planene er mange i øst og vest, men det er fortsatt uklart om hvem som blir først til å kjøre i gang et fullskala CO2-håndteringsanlegg.

CO2-lagring - er det fare for lekkasje?

03-02-2011 13:45 CET Gassnova SF Risiko for lekkasje ved geologisk lagring av CO2 blir hyppig fremholdt som et av hovedargumentene mot CO2-håndtering. Lekkasje blir fremført som mulig risiko for helse og miljø. Et annet perspektiv er at dersom lagret CO2 lekker, hevdes det at det er det meningsløst å gjennomføre tiltaket.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 030211

03-02-2011 13:14 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 3. februar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.