Dokumenter

Gassnova er nå medlem i Global CCS Institute (GCCSI)

15-04-2011 19:31 CEST Gassnova SF Gassnova er nå opptatt som medlem i det globale karbon fangst og lagringsinstituttet Global CCS Institute, GCCSI. Norge var med å grunnlegge GCCSI sommeren 2009, og Olje- og energidepartementet har Norges stemmerett i organet. Som medlem vil Gassnova kunne delta i temamøter og prosjektgrupper, informasjonsutveksling, og kunnskapsspredning og CO2-faglige diskusjoner.

Fullskala CO2-håndtering: hva betyr Stortingets vedtak 12.4.11 for Gassnovas videre arbeid

14-04-2011 15:29 CEST Gassnova SF Gassnova er fornøyd med at Stortinget, i sin behandling av Meld. St.9 (2010-2011), har klarlagt rammene det nå skal arbeides etter for å realisere CO2 fullskala i Norge. For Gassnova betyr dette at arbeidet med CO2-håndtering fortsetter i fullt omfang. Samtidig vil vi få et nytt oppdrag.

Eldorado for CO2-forskere

07-04-2011 15:21 CEST Gassnova SF I Longyearbyen CO2 Lab på Svalbard er lærekurven om CO2-lagring bratt. De første boringene ga svært lovende resultater, men også en stor overraskelse: Trykket i reservoaret falt der forskerne trodde det skulle økt.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 060411

06-04-2011 19:52 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 6. april 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Årsmelding 2010

04-04-2011 09:24 CEST Gassnova SF Gassnova SF – Statens foretak for CO2-håndtering Norge skal være ledende innen CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2).

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 300311

31-03-2011 20:17 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 30. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 230311

23-03-2011 20:30 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 23. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 160311

16-03-2011 19:24 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 16. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 100311

10-03-2011 17:29 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 10. mars 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 030311

04-03-2011 08:43 CET Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 23. februar 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.