Dokumenter

Europas største konferanse på CO2-håndtering

16-06-2011 11:10 CEST Gassnova SF I Trondheim arrangeres denne uken konferansen TCCS6 – Europas største konferanse om CO2-håndtering. Over 420 deltagere vitner om stor interesse for siste nytt innen forskning og utvikling på fangst, transport og lagring av CO2.

Degradering av aminer…

11-06-2011 11:22 CEST Gassnova SF Universitetet i Oslo har gjennom ADA prosjektene (Atmospheric Degradation of Amines) undersøkt hvordan små utslipp av amin/aminrester som følger med den rensede røyk ut av et aminbasert CO2-fangstanlegg, kan degradere i atmosfæren. Dette er viktig da det blant mulige degraderingsprodukter pekes på stoffgruppene nitraminer og nitrosaminer, hvor den siste er kjent for å være kreftfremkallende.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 080611

08-06-2011 19:37 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 8. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 010611

01-06-2011 20:51 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 1. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

CO2-fangst for dyrt?

27-05-2011 16:45 CEST Gassnova SF På Mongstad bygger Norge et av verdens mest avanserte demonstrasjonsanlegg for å utvikle teknologi for å håndtere utslipp av klimagassen CO2. De siste dagene har forskningsleder Mads Greaker ved Statistisk Sentralbyrå, hevdet at regjeringen vil slite med å få solgt fangsteknologien på Mongstad. Andre lurer på om teknologien er ”lønnsom”.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 190511

20-05-2011 10:48 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 11. mai 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

16-05-2011 20:03 CEST Gassnova SF Kostnadsberegninger viser at en påtenkt strømningssløyfe for CO2 ved Risavika Gas Centre blir svært kostbar.

11-05-2011 15:29 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 11. mai 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

11-05-2011 15:15 CEST Gassnova SF Avanserte modeller, kostbare simuleringer og nøyaktige eksperimenter har gitt ny innsikt i hvordan hydrogen og luft oppfører seg i en gassturbin. Kunnskapen skal brukes til å designe brennere med høy virkningsgrad og minimale utslipp av NOx.

07-05-2011 09:25 CEST Gassnova SF Akustisk sonar kan registrere gasslekkasjer på flere hundre meters havdyp og mer enn 100 meters avstand, og gasstype kan påvises av optiske ”sniffere”, konkluderer Aquadyne og Voca i et prosjekt om overvåking av CO2-lagre. Nå søker de partner til ferdigutvikling og kommersialisering.