Dokumenter

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 290611

30-06-2011 10:15 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 29. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Sporer an til store teknologisprang

27-06-2011 12:50 CEST Gassnova SF CLIMIT går inn for å fremme nye, innovative prosesser for CO2-fangst som kan gi vesentlige forbedringer.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 220611

23-06-2011 08:25 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 22. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Rammene er klarlagt for fullskala CO2-håndtering i Norge

17-06-2011 21:35 CEST Gassnova SF Dr. Klaus Schöffel, Direktør Teknologi og kompetanse i Gassnova, sa i sitt åpningsinnlegg på andre dag av konferansen TCCS6, den 6. forskningskonferansen om karbon fangst, transport og lagring i Trondheim, 15.-16. juni, at rammene er klarlagt for fullskala CO2-håndtering i Norge.

Gassnova gratulerer Bellona med de første 25 år i miljøets tjeneste!

17-06-2011 12:35 CEST Gassnova SF Administrerende direktør i Gassnova, Bjørn-Erik Haugan, er opptatt av å minne om at arbeidet i Norge med CO2-håndtering er på rett spor, og at vi skynder oss tålmodig og utålmodig på en gang for å realisere fullskala anlegg. Haugan var til stede på Bellonas internasjonale jubileumskonferanse ”The future is carbon negative” i Oslo 16. juni 2011.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 150611

16-06-2011 12:40 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 8. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Europas største konferanse på CO2-håndtering

16-06-2011 11:10 CEST Gassnova SF I Trondheim arrangeres denne uken konferansen TCCS6 – Europas største konferanse om CO2-håndtering. Over 420 deltagere vitner om stor interesse for siste nytt innen forskning og utvikling på fangst, transport og lagring av CO2.

Degradering av aminer…

11-06-2011 11:22 CEST Gassnova SF Universitetet i Oslo har gjennom ADA prosjektene (Atmospheric Degradation of Amines) undersøkt hvordan små utslipp av amin/aminrester som følger med den rensede røyk ut av et aminbasert CO2-fangstanlegg, kan degradere i atmosfæren. Dette er viktig da det blant mulige degraderingsprodukter pekes på stoffgruppene nitraminer og nitrosaminer, hvor den siste er kjent for å være kreftfremkallende.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 080611

08-06-2011 19:37 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 8. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 010611

01-06-2011 20:51 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 1. juni 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.