Dokumenter

Adolescent Girls' Views on Safety in Cities

Adolescent Girls' Views on Safety in Cities

08-03-2013 08:00 CET

Rapport som lanseres av Plan på 8. mars 2013. Felles for jenter i fem av verdens storby...

A girl's right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school

A girl's right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school

08-03-2013 07:00 CET

Rapporten lanseres av Plan på FNs kvinnekonferanse 8. mars 2013. Viser blant annet at 1...

Invitasjon til matjordkonferansen

Invitasjon til matjordkonferansen

22-02-2013 15:00 CET

Rapport: "Banking on Change: Breaking the Barriers to Financial Inclusion"

Rapport: "Banking on Change: Breaking the Barriers to Financial Inclusion"

14-02-2013 15:30 CET

Utviklingsland kan få 870 milliarder kroner årlig i økte sparinger og investeringer der...

Årsrapport 2011 - Plan International

Årsrapport 2011 - Plan International

29-01-2013 10:48 CET

Plans arbeid internasjonalt og regnskapstall for 2011.

Off the Balance Sheet: the impact of economic crisis on girls and young women

Off the Balance Sheet: the impact of economic crisis on girls and young women

22-01-2013 12:36 CET

Plans innspill til World Economic Forum i Davos 2013. Rapport fra Plan og Overseas Deve...

Rapport om FRPs landbrukspolitikk.

16-01-2013 06:00 CET

Norges Bondelag har sett nærmere på hva Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett, ...

Årsrapport 2012 - Plan International

Årsrapport 2012 - Plan International

14-01-2013 13:35 CET

Plans internasjonale arbeid og årsregnskap for 2012.

Julegaveundersøkelse fra YouGov på oppdrag fra Plan Norge

Julegaveundersøkelse fra YouGov på oppdrag fra Plan Norge

18-12-2012 10:05 CET

Undersøkelsen viser at 1 av 3 nordmenn kjøper alternative julegaver samt hvilke julegav...

Planposten nummer 4/2012

Planposten nummer 4/2012

10-12-2012 14:37 CET

Planposten går ut til alle Plans faddere og har et opplag på 121.000. For tips og til...