Dokumenter

CO2-fangst for dyrt?

27-05-2011 16:45 CEST Gassnova SF På Mongstad bygger Norge et av verdens mest avanserte demonstrasjonsanlegg for å utvikle teknologi for å håndtere utslipp av klimagassen CO2. De siste dagene har forskningsleder Mads Greaker ved Statistisk Sentralbyrå, hevdet at regjeringen vil slite med å få solgt fangsteknologien på Mongstad. Andre lurer på om teknologien er ”lønnsom”.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 190511

20-05-2011 10:48 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 11. mai 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

16-05-2011 20:03 CEST Gassnova SF Kostnadsberegninger viser at en påtenkt strømningssløyfe for CO2 ved Risavika Gas Centre blir svært kostbar.

11-05-2011 15:29 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 11. mai 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

11-05-2011 15:15 CEST Gassnova SF Avanserte modeller, kostbare simuleringer og nøyaktige eksperimenter har gitt ny innsikt i hvordan hydrogen og luft oppfører seg i en gassturbin. Kunnskapen skal brukes til å designe brennere med høy virkningsgrad og minimale utslipp av NOx.

07-05-2011 09:25 CEST Gassnova SF Akustisk sonar kan registrere gasslekkasjer på flere hundre meters havdyp og mer enn 100 meters avstand, og gasstype kan påvises av optiske ”sniffere”, konkluderer Aquadyne og Voca i et prosjekt om overvåking av CO2-lagre. Nå søker de partner til ferdigutvikling og kommersialisering.

Nyhetsklipp med fokus på CO2-håndtering fra Gassnova SF, 270411

28-04-2011 19:50 CEST Gassnova SF Nyhetsklipp fra Gassnova 27. april 2011. Nyhetsbrevet inneholder norske og internasjonale nyheter om teknologier og kostnader for bruk av gass med fanging og lagring av CO2.

Gassnova er nå medlem i Global CCS Institute (GCCSI)

15-04-2011 19:31 CEST Gassnova SF Gassnova er nå opptatt som medlem i det globale karbon fangst og lagringsinstituttet Global CCS Institute, GCCSI. Norge var med å grunnlegge GCCSI sommeren 2009, og Olje- og energidepartementet har Norges stemmerett i organet. Som medlem vil Gassnova kunne delta i temamøter og prosjektgrupper, informasjonsutveksling, og kunnskapsspredning og CO2-faglige diskusjoner.

Fullskala CO2-håndtering: hva betyr Stortingets vedtak 12.4.11 for Gassnovas videre arbeid

14-04-2011 15:29 CEST Gassnova SF Gassnova er fornøyd med at Stortinget, i sin behandling av Meld. St.9 (2010-2011), har klarlagt rammene det nå skal arbeides etter for å realisere CO2 fullskala i Norge. For Gassnova betyr dette at arbeidet med CO2-håndtering fortsetter i fullt omfang. Samtidig vil vi få et nytt oppdrag.

Eldorado for CO2-forskere

07-04-2011 15:21 CEST Gassnova SF I Longyearbyen CO2 Lab på Svalbard er lærekurven om CO2-lagring bratt. De første boringene ga svært lovende resultater, men også en stor overraskelse: Trykket i reservoaret falt der forskerne trodde det skulle økt.