Pressemeldinger

12-09-2013 10:42 CEST Plan Norge Alle de fire borgerlige partilederne stiller seg bak Plans krav om at det må bevilges mer penger til utdanning av jenter i utviklingsland. - Vi er glade for den brede støtten og forventer at politikerne holder det de har lovet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

04-09-2013 12:30 CEST Plan Norge Et nytt strømprodukt gir deg mulighet til å bidra humanitært, samtidig som du får rimelig strøm. Gjennom et unikt samarbeid mellom Plan Norge og Sogn og Fjordane Energi (SFE), skal barn og voksne i Sierra Leone få bedre tilgang til rent drikkevann.

Kristelig Folkeparti ønsker kompetansesenter for adopsjon

31-08-2013 06:05 CEST Adopsjonsforum Barn som adopteres fra utlandet er som regel andre lands barnevernsbarn, men likevel får ikke adoptivforeldre samme oppfølging som fosterfamilier. KrF ønsker å endre på dette.

Nytt spanskkurs for adoptivsøkere!

30-08-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Det er viktig å kunne litt av barnas språk når man adopterer fra Latin-Amerika. For første gang i Norge starter Adopsjonsforum et eget nettkurs i spansk, "skreddersydd" for adoptivsøkere!

Bekjemper matmessig analfabetisme med god mat, kompost og bier

27-08-2013 07:00 CEST Geitmyra matkultursenter for barn 15 skoleklasser fra 6. trinn skal fra frem til jul få en hel uke hver med undervisning i mat- og helsefaget på Geitmyra matkultursenter. Forståelsen av hvordan mat oppstår og hvordan den kan tilberedes er avgjørende for barns helse og matglede. Vi bidrar til en matfaglig alfabetisme hos de unge slik at de kan gjøre gode matvalg i fremtiden, sier Lene Gjelsvik, daglig leder på matkultursenter.

20-08-2013 11:00 CEST Plan Norge I dag går startskuddet for Plan Norges nye kampanje, #jentemilliard, der norske velgere kan påvirke stortingskandidatene til å gi mer penger til utdanning av jenter i fattige land. - Neste halvparten av listetoppene støtter allerede kravet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan.

Arbeiderpartiet støtter obligatoriske adopsjonskurs

17-08-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Arbeiderpartiet går inn for å gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, så etter valget kan lovforslaget bli stoppet.

14-08-2013 07:00 CEST Trygg Trafikk 60 000 barn er klare for sin første skoledag. Trygg Trafikk ber foreldrene, skolene og kommunene sørge for at skoleveiene blir ulykkesfrie soner.

Høyre vil at flere skal adoptere

13-08-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Høyre ønsker å øke adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85 245). «Dette vil gi flere som ønsker det mulighet til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst», uttaler partiet.

09-08-2013 11:54 CEST Plan Norge I etterkant av Malala-dagen presenterer 50 ungdommer I Sierra Leone et utkast til resolusjoner til ministre og representanter for presidenten.