Pressemeldinger

05-08-2013 09:35 CEST Personskadeforbundet LTN Når man har et sykt barn, slipper man alt man har i hendene. Det viktigste er at barnet skal bli friskt. Men samtidig dukker det opp en god del spørsmål, forklarer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN. – Dette gjelder selvfølgelig ikke bare syke barn, men også barn som har skadet seg. Noe barn ofte kan gjøre.

- Staten flår adopsjonssøkere

01-07-2013 07:00 CEST Adopsjonsforum Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, er opprørt over de nye gebyrene Notarius Publicus nå krever fra adopsjonssøkere. Fra 1. juli 2013 skal et stempel og en signatur koste 258 kroner for hvert dokument. Merkostnadene for en familie kan bli opptil 12 000 kroner.

De glemte barna

26-06-2013 08:00 CEST Adopsjonsforum Det er få som nevner at internasjonal adopsjon er en velprøvd og juridisk trygg måte å få barn på. En familieforøkelse av denne typen har også den ekstra bonusen at man gir et barn som allerede eksisterer, en ny framtid.

10-06-2013 00:11 CEST Foreningen 2 Foreldre Hvor står partiene i saker om barna våre? Hvilket parti bør du stemme på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold? Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier? Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv? Her kan du få svar.

– Skandaløst kurstilbud

08-06-2013 08:00 CEST Adopsjonsforum Flere norske familier får nå sin adopsjonsprosess forsinket. Årsak: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr for få adopsjonsforberedende kurs.

Frelsesarmeen mobiliserer krefter: Oppfordrer til rusfri dugnad

06-06-2013 09:34 CEST Frelsesarmeen Lørdag 8. juni arrangeres Rusfri dag for tredje år på rad i solidaritet med de som lider av egen eller andres rusmiddelbruk. Frelsesarmeen oppfordrer derfor det norske folk til å la lørdagen være rusfri for å sette fokus på saken, men også tenke gjennom eget alkoholforbruk. Særlig barn er en utsatt gruppe, derfor er årets fokus å bevisstgjøre voksne på eget alkoholkonsum i samvær med barn.

Nytt adopsjonssamarbeid med Vietnam

05-06-2013 11:41 CEST Adopsjonsforum Justisdepartementet i Vietnam og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå signert en bilateral avtale om adopsjonssamarbeid.

Unge og tidlig uførepensjonering i Norden

29-05-2013 12:19 CEST Nordens Välfärdscenter Ångest och oro är diagnoser som ökar bland de som förtidspensioneras, trots att de är unga och har hela yrkeslivet kvar. Sju nordiska forskare diskuterar ämnet i antologin: For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden.

Young people on the edge - an English release

29-05-2013 12:13 CEST Nordens Välfärdscenter The English version of the Nordic summery report of Unge på kanten, focusing on labour market inclusion of vulnerable youth in the Nordic region, is now released.

23-05-2013 10:19 CEST Nordens Välfärdscenter Den nordiska mat- och näringspolitiken har under de senaste 100 åren gått från fokus på att förse samhället med mat till att motivera befolkningen att själv ta ansvar för en hälsosam kost. Unni Kjærnes och Gun Roos beskriver tre faser i den nordiska näringspolitiken och beskriver paradoxen i hur dagens näringspolitik i Norge tacklar problemet med ökad övervikt och fetma.