Pressemeldinger

Bekjemper matmessig analfabetisme med god mat, kompost og bier

27-08-2013 07:00 CEST Geitmyra matkultursenter for barn 15 skoleklasser fra 6. trinn skal fra frem til jul få en hel uke hver med undervisning i mat- og helsefaget på Geitmyra matkultursenter. Forståelsen av hvordan mat oppstår og hvordan den kan tilberedes er avgjørende for barns helse og matglede. Vi bidrar til en matfaglig alfabetisme hos de unge slik at de kan gjøre gode matvalg i fremtiden, sier Lene Gjelsvik, daglig leder på matkultursenter.

Arbeiderpartiet støtter obligatoriske adopsjonskurs

17-08-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Arbeiderpartiet går inn for å gjøre adopsjonsforberedende kurs obligatoriske. Flere opposisjonspartier er skeptiske, så etter valget kan lovforslaget bli stoppet.

Høyre vil at flere skal adoptere

13-08-2013 06:00 CEST Adopsjonsforum Høyre ønsker å øke adopsjonsstøtten til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85 245). «Dette vil gi flere som ønsker det mulighet til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst», uttaler partiet.

05-08-2013 09:39 CEST Personskadeforbundet LTN Barn har faktisk færre rettigheter enn voksne når det kommer til rehabilitering. Faktisk tilhører rehabilitering av skadde barn nesten til unntakene fra regelen. Generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad, bekrefter dette.

05-08-2013 09:35 CEST Personskadeforbundet LTN Når man har et sykt barn, slipper man alt man har i hendene. Det viktigste er at barnet skal bli friskt. Men samtidig dukker det opp en god del spørsmål, forklarer generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN. – Dette gjelder selvfølgelig ikke bare syke barn, men også barn som har skadet seg. Noe barn ofte kan gjøre.

- Staten flår adopsjonssøkere

01-07-2013 07:00 CEST Adopsjonsforum Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, er opprørt over de nye gebyrene Notarius Publicus nå krever fra adopsjonssøkere. Fra 1. juli 2013 skal et stempel og en signatur koste 258 kroner for hvert dokument. Merkostnadene for en familie kan bli opptil 12 000 kroner.

De glemte barna

26-06-2013 08:00 CEST Adopsjonsforum Det er få som nevner at internasjonal adopsjon er en velprøvd og juridisk trygg måte å få barn på. En familieforøkelse av denne typen har også den ekstra bonusen at man gir et barn som allerede eksisterer, en ny framtid.

10-06-2013 00:11 CEST Foreningen 2 Foreldre Hvor står partiene i saker om barna våre? Hvilket parti bør du stemme på for å bedre forholdene i den reorganiserte familien hvor barna har sin nærmeste familie i to hushold? Hva kan vi forvente i årene framover fra de enkelte partier? Kan politikerne love oss en ny konfliktdempende barnelov til beste for barna våre i et fireårsperspektiv? Her kan du få svar.

– Skandaløst kurstilbud

08-06-2013 08:00 CEST Adopsjonsforum Flere norske familier får nå sin adopsjonsprosess forsinket. Årsak: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr for få adopsjonsforberedende kurs.

Frelsesarmeen mobiliserer krefter: Oppfordrer til rusfri dugnad

06-06-2013 09:34 CEST Frelsesarmeen Lørdag 8. juni arrangeres Rusfri dag for tredje år på rad i solidaritet med de som lider av egen eller andres rusmiddelbruk. Frelsesarmeen oppfordrer derfor det norske folk til å la lørdagen være rusfri for å sette fokus på saken, men også tenke gjennom eget alkoholforbruk. Særlig barn er en utsatt gruppe, derfor er årets fokus å bevisstgjøre voksne på eget alkoholkonsum i samvær med barn.