Pressemeldinger

Veidekke skal bygge nye Munkerud skole i Oslo

19-12-2013 08:21 CET Veidekke ASA Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt med Undervisningsbygg Oslo KF om å bygge nye Munkerud skole på Nordstrand i Oslo. Kontraktssummen er på 224 millioner kroner ekskl. merverdiavgift.

Veidekke skrev storkontrakt med Oslo Lufthavn

17-12-2013 16:56 CET Veidekke ASA Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Oslo Lufthavn AS om opparbeidelse av flyoppstillingsplasser og teknisk infrastruktur rundt den nye piren på hovedflyplassen. Kontraktssummen er cirka 370 millioner kroner eksklusive mva.

Veidekke kjøper svensk entreprenør

16-12-2013 12:45 CET Veidekke ASA Veidekke styrker sin markedsposisjon og konkurransekraft i Sverige ved å kjøpe den Stockholmsbaserte entreprenøren Arcona AB med 180 ansatte og 1 milliard SEK i omsetning. I kjøpet inngår også majoritets­eierandeler i selskapene Exengo Installationskonsult og BSK Arkitekter.

Nordmann vant nordisk mesterskap i konnektering

10-12-2013 13:49 CET Schneider Electric Norge

10-12-2013 10:00 CET ABB AS ABB overlater driften av to hurtigladestasjoner for elektriske biler i Oslo og Asker til operatøren Grønn Kontakt.

Gruvekontrakt med LKAB for Veidekke og EuroMining

09-12-2013 12:44 CET Veidekke ASA Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Entreprenad har sammen med svenske EuroMining skrevet kontrakt med LKAB om gruveutvikling i Gällivare i Nord-Sverige. Veidekkes andel av kontrakten er verdt 150 MSEK ekskl. mva, med en opsjon på ytterligere 100 MSEK.

Skal lede ny olje- og gass-satsing i Norge

05-12-2013 13:01 CET Schneider Electric Norge Lars Torstveit er ansatt som ny norsk salgsansvarlig og skal bygge opp en ny avdeling i Schneider Electric. Målet er en omsetning på mange hundre millioner kroner innen 2017.

Ny energiløsning for små bedrifter i utviklingsland

04-12-2013 15:36 CET Schneider Electric Norge

Uheldig å øke elavgiften for strømkundene

29-11-2013 15:24 CET Energi Norge Flertallet i finanskomiteen på Stortinget stemte torsdag for å øke elavgiften for 2014 med 0,78 øre per kWh. Samlet utgjør dette rundt 650 millioner kroner, inkludert moms. – Det er uheldig å skattlegge utslippsfri energibruk hardere, mener Energi Norge.

Dagens utbyttenivå i kraftnæringen ikke bærekraftig

25-11-2013 10:12 CET Energi Norge Rundt ni av ti overskuddskroner i norske kraftselskaper tas i utbytte av eierne. Energi Norge frykter at høye utbytter svekker kraftnæringens verdiskaping og muligheter til å gjennomføre planlagte investeringer i et mer moderne kraftsystem.