Pressemeldinger

Ryanair og arbeidsmiljøloven

01-08-2013 13:20 CEST Lederne Innlegg fra organisasjonen Lederne om regjeringspartienes og opposisjonens unnfallenhet når det gjelder å følge opp og ivareta arbeidsmiljøloven. Dette sett i lys av Ryanairsaken og offentlige etaters gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Individuell målstyring ødelegger norsk arbeidsliv: Advarer sterkt mot nye ledelsesverktøy

16-10-2012 03:00 CEST Lederne En omfattende undersøkelse avslører at nye HR-verktøy og styringsmodeller fra USA gir store og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Halvparten av norske ledere mener omorganisering i egen bedrift har påvirket arbeidsmiljøet negativt.

- Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen

26-02-2012 18:01 CET Lederne Arbeidsdepartementets høringsforslag om nye regler for lugardeling på norsk sokkel, såkalt ”hotbedding”, møtes med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. - Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gjør en tilsynelatende historieløs snuoperasjon, skriver organisasjonen Lederne i sitt høringssvar.

13-06-2011 10:00 CEST Arbeidsdepartementet Medlemmer og varamedlemmer til Arbeidsretten for perioden 1. september 2011 til 31. august 2014 ble oppnevnt i statsråd 10. juni 2011.

– Amerikansk HR-ledelse utsletter norske lederverdier

28-04-2011 05:30 CEST Lederne Oslo: Organisasjonen Lederne ser med stor bekymring på det de betegner som en trojansk hest i norsk arbeidsliv, nemlig amerikanskinspirert HR-ledelse. - Vi risikerer å få et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

Kompetansekrise i barnehagen

24-03-2011 06:30 CET Lederne Én av tre barnehageledere mener styret eller styreleder er pedagogisk ukompetente. Samtidig oppgir nesten halvparten at de ikke har medarbeidersamtaler årlig. – Hvis en daglig leder ikke kommuniserer med styret kan det fort få negative konsekvenser, advarer organisasjonen Lederne.