Pressemeldinger

Tvangsarbeid i Norge 1940-45

08-05-2015 10:59 CEST Norsk Teknisk Museum ​Med utgangspunkt i ny forskning utvikler Teknisk museum en utstilling som kaster lys over tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig.

04-02-2015 12:29 CET Confex Kurs og Konferanser EUs nye personvernreform byr på strengere regler og skyhøye bøter for virksomheter som ikke holder seg innenfor loven. Det vil komme som en overraskelse på mange, mener ekspertene.

Ryanair og arbeidsmiljøloven

01-08-2013 13:20 CEST Lederne Innlegg fra organisasjonen Lederne om regjeringspartienes og opposisjonens unnfallenhet når det gjelder å følge opp og ivareta arbeidsmiljøloven. Dette sett i lys av Ryanairsaken og offentlige etaters gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Individuell målstyring ødelegger norsk arbeidsliv: Advarer sterkt mot nye ledelsesverktøy

16-10-2012 03:00 CEST Lederne En omfattende undersøkelse avslører at nye HR-verktøy og styringsmodeller fra USA gir store og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Halvparten av norske ledere mener omorganisering i egen bedrift har påvirket arbeidsmiljøet negativt.

- Uakseptabel og historieløs snuoperasjon fra regjeringen

26-02-2012 18:01 CET Lederne Arbeidsdepartementets høringsforslag om nye regler for lugardeling på norsk sokkel, såkalt ”hotbedding”, møtes med unison motstand fra fagorganisasjonene, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. - Lederne finner forslaget uakseptabelt, og beklager at regjeringen gjør en tilsynelatende historieløs snuoperasjon, skriver organisasjonen Lederne i sitt høringssvar.

13-06-2011 10:00 CEST Arbeidsdepartementet Medlemmer og varamedlemmer til Arbeidsretten for perioden 1. september 2011 til 31. august 2014 ble oppnevnt i statsråd 10. juni 2011.

– Amerikansk HR-ledelse utsletter norske lederverdier

28-04-2011 05:30 CEST Lederne Oslo: Organisasjonen Lederne ser med stor bekymring på det de betegner som en trojansk hest i norsk arbeidsliv, nemlig amerikanskinspirert HR-ledelse. - Vi risikerer å få et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

Kompetansekrise i barnehagen

24-03-2011 06:30 CET Lederne Én av tre barnehageledere mener styret eller styreleder er pedagogisk ukompetente. Samtidig oppgir nesten halvparten at de ikke har medarbeidersamtaler årlig. – Hvis en daglig leder ikke kommuniserer med styret kan det fort få negative konsekvenser, advarer organisasjonen Lederne.