Pressemeldinger

Philips Foundation forplikter seg - ved lanseringen av  UNICEF Global Innovation Center- til innovasjoner som gir en bedre hverdag for barn i nød.

08-05-2015 09:30 CEST Philips Philips Foundationhar utvidet partnerskapet med UNICEF ved være en av de 5 partnere som var med å starte opp og som nå er medlem av styrekomiteen for UNICEF Global Innovation Center (GIC.). GIC er basert i Nairobi i Kenya og skal jobbe for å utvikle og utbre innovasjoner som skal bedre livene til barn over hele verden.

Polen kan igjen bli samarbeidsland for adopsjon

05-05-2015 10:40 CEST Adopsjonsforum Norske myndigheter har godkjent Polen som samarbeidsland for Adopsjonsforum. Dermed kan det igjen bli adopsjoner fra Polen til Norge dersom polske myndigheter også godkjenner dette.

27-04-2015 23:57 CEST Foreningen 2 Foreldre Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter.

Hederspris til Karita Bekkemellem

21-04-2015 14:12 CEST Foreningen 2 Foreldre

Nordens Välfärdscenter deltog i internationell konferens om ungas utanförskap

17-04-2015 11:56 CEST Nordens Välfärdscenter ​400 ungdomsforskare från hela världen möttes på Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn. Två projektledare från Nordens Välfärdscenter fanns på plats för att bidra med inlägg om Nordens unga och vilka risker och utmaningar de står inför.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

14-04-2015 15:24 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

 ​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

14-04-2015 15:18 CEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

14-04-2015 15:11 CEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga

​Vad säger forskningen om fosterhemsplacerade barn - och vad säger ungdomarna själva?

20-03-2015 16:58 CET Nordens Välfärdscenter Barn som lever i fosterhem och vuxna, som i ungdomen levt i fosterhem, har, generellt sett, mycket sämre livskvalitet än jämförbara grupper. Nu har du möjlighet att höra hur nordiska forskare och ungdomar som själva är placerade i fosterhem vill förändra vården.

Foreldre bekymrer seg for barnas digitale liv

19-03-2015 06:30 CET Telenor Norge Telenor med stor undersøkelse om nettbruk og nettmobbing. 3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier, 2 av 3 synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn, og 4 av 10 er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.