Pressemeldinger

Hederspris til Karita Bekkemellem

21-04-2015 14:12 CEST Foreningen 2 Foreldre

Nordens Välfärdscenter deltog i internationell konferens om ungas utanförskap

17-04-2015 11:56 CEST Nordens Välfärdscenter ​400 ungdomsforskare från hela världen möttes på Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn. Två projektledare från Nordens Välfärdscenter fanns på plats för att bidra med inlägg om Nordens unga och vilka risker och utmaningar de står inför.

​Ungas röster får ta plats i ny rapport

14-04-2015 15:24 CEST Nordens Välfärdscenter Den 9-10 maj 2014 samlades 15 ungdomar på Biskops Arnös folkhögskola för att tala om sina erfarenheter från att bo eller ha bott i fosterhem. Nu är det möjligt att ta del av deras tankar och åsikter genom rapporten "Ungas röst".

 ​Checklista för hälsoundersökning av fosterbarn

14-04-2015 15:18 CEST Nordens Välfärdscenter Inom projektet för ”Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem” har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. I häftet beskrivs hur en läkarundersökning ska utformas för att kunna göra en bra bedömning av dessa barn.

​Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

14-04-2015 15:11 CEST Nordens Välfärdscenter Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen och i rapporten "Barn kan inte vänta" ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga

​Vad säger forskningen om fosterhemsplacerade barn - och vad säger ungdomarna själva?

20-03-2015 16:58 CET Nordens Välfärdscenter Barn som lever i fosterhem och vuxna, som i ungdomen levt i fosterhem, har, generellt sett, mycket sämre livskvalitet än jämförbara grupper. Nu har du möjlighet att höra hur nordiska forskare och ungdomar som själva är placerade i fosterhem vill förändra vården.

Foreldre bekymrer seg for barnas digitale liv

19-03-2015 06:30 CET Telenor Norge Telenor med stor undersøkelse om nettbruk og nettmobbing. 3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier, 2 av 3 synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn, og 4 av 10 er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.

Vi utvider konseptet med Gi bort-seminarer

18-03-2015 13:36 CET Engasjert Byrå I løpet av de fire årene vi har jobbet med Gi bort dagen har vi notert at mange frivillige organisasjoner ønsker seg påfyll av kompetanse. Vi har gjennom årene fått satt sammen mange gode koblinger mellom bidragsgivere som har delt av sin kompetanse med enkelte frivillige organisasjoner. Nå ønsker vi å gjøre dette større.

Ruffen barnehage i Levanger blir Kanvas-barnehage

04-03-2015 16:00 CET Kanvas Barnehagestiftelsen Kanvas har kjøpt Ruffen barnehage, Saltkjelen, i Levanger. Tidligere eier Gro Borge er ansatt i Kanvas som daglig leder for barnehagen. - Jeg ser at tiden er inne for å sikre barnehagen en ny eier. Det har vært viktig for meg å finne den aktøren blant barnehageaktører som kan investere videre til barnas beste, foreldrenes trygghet og på de ansattes vilkår, sier Borge.

04-03-2015 10:09 CET Nordens Välfärdscenter Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter (NVC) på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.